tisdag 16 mars 2010

Bo Cavefors memoarbok

Bo Cavefors har länge behandlats som persona non-grata i svenskt kulturliv. Många minns säkert skandalen då hans framgångsrika förlag Cavefors (som gett ut bl.a. Nietzsche, Marx, Dali och Pasolini) stormades av polis och försattes i konkurs; detta eftersom han hade dristat sig att publicera texter skrivna av medlemmar i den tyska terrororganisationen Röda armé-fraktionen.

Bo Cavefors är en man som pendlar mellan extremer; mellan anarkistiskt radikalt och katolskt konservativt; mellan sensibelt litterärt och vågade teaterföreställningar med ohöljt homoerotiska skeenden på scenen, utan dess like i Sverige (snarare à la berlinskt avantgarde i källarmiljö).

Författaren, förläggare och konstnären Bo Cavefors har nu utkommit med en sparsmakad liten memoarvolym (Memoarer, Styx, 2009) som är ytterst välskriven, dunkelt suggestiv och med minnen från barndom och vuxenår där huvudpersonen gett sig hän erotik, konst och litteratur med samma självförbrännande intensitet.

Den i dag 74-årige Cavefors berättar öppenhjärtigt om sin utlevelsefulla homosexualitet. Här odlas ett hypersensibelt outsiderperspektiv, påminnande om både Pasolinis och Lars Noréns. Den senare omnämns i ett intressant avsnitt: den unge Norén vänder sig 1961 till ”Bokförläggare Herr Bo Cavefors” med nyskrivna tonårsdikter. Sammantaget: modigt, annorlunda och intressant på ett närmast drabbande sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar