torsdag 29 april 2010

Cd, Tre skilda stråkkvartetter tolkar Stenhammar

Freskkvartetten, The Copenhagen String Quartet, Gotlandskvartetten
Vilhelm Stenhammar: stråkkvartetter 1-6
(Caprice)

Tre förnämliga stråkkvartetter tolkar på tre cd-skivor Vilhelm Stenhammars samtliga sex stråkkvartetter – rena guldgruvan för alla kammarmusikälskare. Flertalet inspelningar har visserligen några decennier på nacken men både ljudkvalitén och framförandena är ypperliga. Stråkkvartetterna intar en särställning i Stenhammars produktion, genomarbetade med en virtuos satsteknik – och efter att ha lyssnat till dessa rasande skickliga tolkningar intar denna musik en särställning även hos mig.

Cd, Kammarkören Stella

Kammarkören Stella
Om sommaren
(Naxos)

Sångpedagogen Solveig Ågren i Örebro bildade sin kammarkör ”Stella” för bara två år sedan, men redan klingar den så utomordentligt att den tveklöst kan placeras i toppskiktet av svenska körer. På denna sin andra cd har ensemblen spelat in en rad främst äldre körverk – och inte ofta har jag hört ”Ute blåser sommarvind”, ”Om sommaren sköna” osv. sjungas så lyriskt tätt men ändå så luftigt fraserat och konstnärligt sammanbundet som här. Det är helt enkelt svensk körkonst av klassiskt snitt; här med uppdriven känslighet för texternas lyriska verkan. Praktfullt!

onsdag 28 april 2010

Cd, Haydn Trio Eisenstadt

Haydn Trio Eisenstadt
Franz Schubert: Pianotrios
(Capriccio)

Franz Schuberts båda pianotrios brukar betraktas som en veritabel höjdpunkt inom kammarmusiken. Schubert vidareutvecklar här Beethovens trioform, men den lyriska, berättande form Schubert odlar vetter rakt in i romantiken, låt vara att verken är relativt fast fotade i den wienklassicistiska formen. Den första trion uruppfördes 1828 i en av de berömda ”schubertiaderna” och väckte enormt bifall. Trots att de unga musikerna i denna trio emellanåt tolkar Schubert aningen höviskt blir ändå slutintrycket mycket gott, inte minst tack vare den passionerade närvaro de förmedlar.

Cd, Gävle symfoniorkester + Scharwenka = Frühlingswogen

Gävle symfoniorkester
Philipp Ludwig Scharwenka: Frühlingswogen m.m.
(Sterling)

Den tyske pianisten Xaver Schawenka, död 1924 var en europeiskt ryktbar pianist och tonsättare; hans äldre bror, tonsättaren Philipp (1847-1917), är dock rätt bortglömd. Desto roligare att några av hans verk nu spelats in – finstämt framförda av Gävlesymfonikerna, under varsam ledning av Christopher Fifield. ”Frühlingswogen” är en tonsättning av en Turgenjev-novell, rikt orkestrerat, lite i Richard Wagners anda, ”Arkadisk svit” för orkester är senromantiskt böljande, där det programmusikaliska stöter mot ren impressionism. Och fantasin ”Liebesnacht” glider drömskt som nattliga skepp.

Claes Gunnarsson och Francisca Skoogh konserterade i Falun

Dalarnas museum, Falun, 27/4
Claes Gunnarsson, violoncell, Francisca Skoogh, piano
Verk av Carter, Schumann och Barber.

Ingen lätt uppgift denna duo ålagt sig inför besöket i Falun: här bjöds en ytterst svårspelad och komplex musik, där framför allt Elliot Carters sonat för cello och piano kräver virtuosa uttolkare. Men sådana är ju Claes Gunnarsson och Francisca Skoogh – och det blev därför njutbart, mitt i alla dissonanser och intrikata strukturer – att lyssna på denna hypermodernistiska musik – som likt en forskningssond prövande rör sig i gränsområdet mellan tonalt och atonalt.

Elliot Carters fyrsatsiga sonat från 1948 kan framstå som lika svårbegriplig som en tredjegradsekvation – eller som algeabrisk geometri. Det är ett verk som lämnat den klassiska musikens tonala atmosfär och fortsatt ut i en världsrymd av oprövade möjligheter. Spännande, intellektuell musik – men också tämligen klinisk. Cellostämman är mestadels drivande och bärande i denna komposition, där jag ofta associerar till såväl Stravinskij som Bartok och Schönberg.

Duon fortsatte med ett lappkast tillbaka till romantiken och framförde några satser ur Schumanns opus 70, här transkriberat för cello och piano. Jag är inte övertygad om att sättningen gör originalet rättvisa, men hur som helst blev detta ett fint tillfälle att njuta av Claes Gunnarssons påfallande varma, täta tonbildning. Han spelar med ovanligt mycket vibrato, ofta expressivt, med stor skärpa, andra gånger lyriskt sjungande likt en Frans Helmerson. Francisca Skoogh är en – som man säger nu för tiden – oerhört fokuserad artist – och hon spelade klart och överskådligt.

Efter paus följde Samuel Barbers modernistiska men ändå rätt traditionella Sonat för cello och piano, opus 6, skrivet 1932 av en ung man som redan som sjuåring hade skrivit sin första musikal. Inte minst den känslostarka, expansivt passionerade sistasatsen, Allegro apassionato, gjordes här med bravur.

tisdag 27 april 2010

Döda språk levandegjorda

Ola Wikander
I döda språks sällskap
(W&W)

Ola Wikanders stora passion i livet är språk. Och ju äldre de är, desto intressantare finner han dem. Denne unge språkvetare är inte bara en studietalang av ovanligt slag; han har också en anmärkningsvärd förmåga att med smittande entusiasm delge andra sina intryck av urgamla språk, många av dem utdöda, som exempelvis sumeriska, etruskiska och oskiska.

I boken I döda språks sällskap väcker han flera tusen år gamla språk till liv och bjuder samtidigt läsaren på en fascinerande resa genom tid och rum. Detta är lika mycket idéhistoria som språkhistoria – inte undra på att denna bok, som nu föreligger i pocket, nominerades till Augustpriset häromåret.

Redan som pojke fascinerades Ola Wikander av urgamla språk, och fadern, Örjan Wikander, ledde den vetgirige ynglingen långt in i språkliga mysterier. ”Tillsammans har vi läst gotiska, hebreiska, sanskrit, fornpersiska, oskiska och mycket annat och gång på gång tillsammans förundrats och glatts över dessa fantastiska språk, ord och texter.”

De gamla språken är för Ola Wikander inte enbart språk, utan långt mer än så: ovärderliga kunskapskällor till mänsklighetens historia. ”Texterna finns där fortfarande, och språken gör det också, hur döda de än kan verka. Vad så få idag inser är att den värld och period vi tar för givna bara är en droppe i det stora hav som är historien om mänsklighetens kultur och tankeverksamhet. I mer än femtusen år har vi haft det nästan ofattbara privilegiet att kunna nedteckna våra tankar och ord, vår historia och våra berättelser i skrift och därmed bevara dem för framtida generationer.”

Ola Wikanders kombination av kunskap, pedagogik och lidelsefullt intresse får honom att framstå som läraren i filmen I döda poeters sällskap, där mer eller mindre håglösa studenter fullständigt omvändes och smittades av lärarens intresse för sitt ämne. En liknande metamorfos även här: man läser den kompakta lilla boken med stigande upptäckariver – och tacksamhet över att kvalitetsböcker som denna över huvud taget ges ut.

måndag 26 april 2010

Ny Selma Lagerlöf-monografi

Johan Werkmäster
Selma Lagerlöf
(LL-förlaget)

Johan Werkmästers monografi om Selma Lagerlöf, med underrubriken ”Liv, lust, litteratur”, må vara skriven för att nå personer som inte är så läsvana, men den är tveklöst av stort intresse för alla. Johan Werkmäster, själv författare och kritiker, presenterar här en kronologiskt anlagd beskrivning av Selma Lagerlöfs liv och verk, som trots de rätt kompakta sammanfattningarna sammanfattningsvis gjorts med både kompetens och uppenbar inspiration.

Johan Werkmäster har även tidigare gjort fina insatser för LL-förlaget och har stor talang vad gäller förmågan att skriva enkelt men ändå inte urvattnat. En klar stil behöver ju som bekant inte betyda urvattnat innehåll.

I denna rikt och vackert illustrerade monografi porträtteras Selma Lagerlöf med ganska närgångna panoreringar. Werkmäster har i hög utsträckning inspirerats av Selma Lagerlöfs omfattande brevsamlingar – inte minst av breven till de nära väninnorna Sophie Elkan och Valborg Olander. Inriktningen på breven har underlättat en närgången porträttering: läser man denna bok känns det som att komma författarinnan mycket nära. Werkmäster framställer det vidare som helt klart att det fanns en erotisk dimension i förhållandet till åtminstone Valborg Olander.

Werkmäster gissar att Selma Lagerlöf ägnade mer tid åt brevskrivning än åt själva författandet – hur som helst är det bara att konstatera att Selma Lagerlöf som brevskrivare är en av den svenska litteraturhistoriens yppersta.

Den nya monografin ger livfulla bilder av Selma Lagerlöfs vardagstillvaro och inte minst av hennes resor – som här med fantastiska fotografier från Nilen-seglats och andra exotiska äventyr gör att själva hennes livsbana framstår som en saga.

När Selma som barn ska resa till Stockholm tillsammans med brodern och tredjeklasskupén är smutsig att den stinker, förklarar flickan att hon minsann ska åka finare när hon blir stor. Nej, du får nog åka tredje klass hela livet, förklarar brodern.

Selma Lagerlöfs farmor var släktens stora berätterska – när hon dog var det som om en förtrollad värld stängdes, tyckte femåriga Selma. Men som vuxen gjorde hon senare detsamma med världen som tidigare farmodern: hon förtrollade den.

Om kvinnligt dagboksskrivande

Christina Sjöblad
Bläck, äntligen kan jag skriva
(Carlssons förlag)

Litteraturprofessorn Christina Sjöblad utkommer i vår med en 400-sidig studie om dagboksskrivandet under 1800-talet, och i första hand kvinnors dagboksskrivande. Sjöblad lyfter fram och resonerar kring ett tjugotal dagböcker samtidigt som hon för en del allmänna resonemang om genren och dess utveckling.

Christina Sjöblad identifierar dagboksskrivandet som en del av det tidiga 1800-talets romantiska tankeströmningar, när intresset för det egna jagets tankar och upplevelser fördjupas. Den introspektiva dagboken, ”le journal intime”, blir en ny, tidstypisk genre.

Hundratals kvinnliga dagböcker från 1800-talet finns bevarade, och författaren uppehåller sig kring ett antal representativa exempel. Christina Sjöblad har forskat länge om just dagböcker och har tidigare utgett bl.a. Victoria Benedictsons dagböcker, i tre volymer, och 1991 utkom en studie om kvinnors dagboksskrivande under 1700-talet.

Inte minst genomgången av reseberättelser i dagböcker är mycket intressant. Bland svenska dagboksskrivare fäster jag mig främst vid litterärt begåvade Elsa Kniberg, vars levnadsöde påminner om Harriet Löwenhjelms och Edith Södergrans. Jag vill minnas att Pär Wästberg tidigare skrivit om henne.

Christina Sjöblands studie väver samman enskilda dagboksexempel med en hel del allmänna resonemang, som ofta – i litteraturvetenskaplig stil – hängs upp på manliga forskares teorier (ironiskt nog). Ibland tycks det som om författaren vacklat mellan att ge en idéhistorisk exposé och en exempelsamling kvinnliga dagböcker. Läsvärt är det mestadels, hur som helst.

Prosalyriskt om Berlin

Ales Steger
Berlin
Översättning: Sophie Sköld
(Rámus förlag)

37-årige Ales Steger, omtalad som en av den slovenska litteraturens mest uppskattade poeter, skrev efter en årslång vistelse i Berlin ett antal essäliknande texter om staden, vilka 2007 utkom under titeln ”Berlin”; en volym som nu översatts även till svenska (han har i Sverige tidigare utkommit även med diktsamlingen ”Tingens bok”).

”Berlin” är ett slags prosalyriska, dock inte helt lättillgängliga betraktelser över den tyska huvudstaden, där Steger – likt en sentida flanörförfattare – rör sig av och an i tid och rum. Boken kan till viss del påminna om den unge Eyvind Johnsons prosalyriska beskrivning av Paris i ”Stad i ljus” (1927), men där fanns en sinnlig närvaro och åskådlighet i beskrivningarna som saknas hos den mer intellektuellt resonerande Steger. Men precis som i Johnsons bok är det en huvudstad som innehar huvudrollen.

Ales Stegers associativa, reflekterande stil är emellanåt njutbar; andra gånger ter den sig pretentiös och abstrakt på gränsen till det livlösa. Stegers Walter Benjamin-liknande fascination av staden som företeelse är påtaglig, men vad jag genomgående saknar är en personlig röst: en personlig närvaro i allt detta främmande Ales Steger med sådan iver utforskar och blir en del av.

tisdag 20 april 2010

Om Lars Ahlins Din livsfrukt

Lars Ahlins omfångsrika roman Din livsfrukt, som författaren utgav vid 72 års ålder, 1987, är så rikhaltig och mångfacetterad att den med fog kan betraktas som hans konstnärliga testamente. Och dess aktualitet har med åren bara blivit större. Huvudpersonen, Johannes, som här berättar sin levnadshistoria, är en solitär; en intellektuell fylld av misstro och tvivel. Under skolåren blir han vän med Östen, som till skillnad från honom själv har ett livsmål: han ska bli konstnär. Johannes själv förblir en vilsen existens: ”Vilket yrke kunde jag se mig fungera i? I inget alls. Jag hade inget livsmål. Mitt liv saknade riktning och form.”

Trots sin skepticism blir Johannes socialdemokrat – övertygad tack vare Östens politiska utläggningar. Ett återkommande, centralt tema handlar om nedmonteringen av den svenska folkhemsmodellen.

Efter moderns död accepterar Johannes sin förmyndares framtidsplan, som går ut på att han ska utbilda sig till affärsjurist och skatteexpert (”som en obemannad dressin skulle jag köra fram på de fasta skinande spår han lagt ut åt mig”). På fritiden fortsätter han sina privata studier och sitt grubblande över filosofiska problem.

En av Johannes tidiga insikter är följande: ”Alla människors handlingar är en förening av brott och bedrift.” Verket igenom varieras detta (dostjevskijartade) tema: att alla står i skuld till alla.

Känslan av skuld uppstår exempelvis ur det faktum att han lever privilegierat och är rik, ja faktiskt mångmiljonär – och detta i en värld med utbredd fattigdom och massvält. Men känslan kommer också av det faktum att han ingår i ett samhällssystem han i grunden misstror och avskyr. Han deltar i något han egentligen vill motarbeta. Samvetet dövas bara något av de avsikter han har med sitt deltagande i detta förhatliga system: han ämnar (detta var moderns utryckliga vilja) efter sin död skänka sin förmögenhet till en institution i Uppsala som bekostar läkarteam bland Afrikas fattiga. En livsuppgift växer fram:

”Mitt livsprojekt innebar att jag skulle förvalta förmögenheten på bästa sätt så att den förmerades; avkastningen efter skatt och främst realisationsvinster och det jag vann på lyckade finansiella operationer, om de infann sig, skulle gå till testamentets förmånstagare år efter år det korta liv jag levde.”

Johannes möter så Lisbeth – och förvandlas. ”Det är endast inom kärlekens ram som jag erfar mig som subjekt eller, som jag hellre säger, som person.” Och vidare: ”Att väckas till liv som en älskad och älskande person, som ett träffbart Du, hur enastående var det inte! Vi skapade varann och ett annorlunda liv bröt fram, en nyskapelse skedde.” Så blir denna roman en kärlekens höga visa.

Även när Lisbeth under tragedins fullbordan förklarar att hon inte längre älskar honom, står kärleken till henne fast: ”Att hela hennes varelse numera är tillsluten för min kärlek hejdar den inte från att utge sig. /---/ Jag är kärlek. Hos mig är kärleken det primära. Allt annat är sekundärt.”

När modern i samtal med sin syster minns sitt kärleksliv med maken kunde orden lika väl gälla Johannes minnen av Lisbeth: ”Hur något tar gestalt mitt i ett utbrett kaos och lyser vitt och friskt och rent. Ibland erfar jag mig själv som en vit fågel som seglar över en mörk vattenyta.”

Det är frestande att se Östen och Johannes som representanter för diametralt skilda sidor av författaren själv (trosvisshet–tvivel; optimism–pessimism; tro–ateism) – ungefär som i Eyvind Johnsons Krilontrilogi, där realpolitikern Johannes Krilon är drömmaren Emil Hovalls fullständiga motsats.

När Östen avlider, inträder ännu en vändpunkt i Johannes liv, och han tycker sig i efterhand bättre förstå vännens kristna tro. När han skriver det manus som blir föreliggande roman tycker han sig emellanåt ana Östens osynliga närvaro. Sådana upplevelser tangerar det religiösa och Johannes börjar se konst som en helig sfär, som ett ”uppenbarelsespråk”. Här är det frestande att återigen associera till Dostojevskij – nämligen dennes ord om att ”skönheten ska frälsa världen”.

Som konstnär hade Östen ambitionen att göra skönheten i världen synlig. Han ville ”göra det osedda synligt, det okända känt, det negativa positivt, göra det frånvarande närgånget, öva kritik mot fördomar, skapa en ny värld”. Den västerländska civilisationens hopp stod enligt Östen till de fria konsterna – ”överallt annars möter du förstörelse och närighet”.

Johannes övertar alltmer den döde vännens syn på konsten, ja, realiserar hans visioner. I ett vidare perspektiv är det frestande att se Östen som en del av Lars Ahlin själv: lägg märke till att Östens liv avslutas ungefär vid den tid Ahlin själv – för en lång period – tystnar som författare.

Tre starka krafter driver Johannes framåt genom livet: kärleken till modern, Östen och Lisbeth; kärleken till konsten, i vid mening – och kärleken till naturen (”att stå mitt i en krets av mogna träd är att uppleva ett liv utan åthävor”).

Åtskilligt i Johannes berättelse kan beskrivas som närmast idéhistoriska exkurser över samhällsutvecklingen. Tillbakablickarna gör honom illa stämd: historien är en stor slaktbänk, där freds- och framtidsdrömmar om och om igen dränkts i blod; ingen kultur i världen har lyckats förhindra återkommande utbrott av våld och barbari. Berättarjagets dom över samtiden är hård: ”Vi lever i ett konkurrenssamhälle där medborgarna uppmanas att tävla med varandra om förtjänster och förmåner. Det är drivkraften, det är det fina, därav kommer bara gott. I helsike heller! Det är pesten.”

Denne framgångsrike affärsjurist, en av 1980-talets verkliga klippare, hoppas – paradoxalt nog – på ett systemskifte, så att ”social och ekonomisk jämlikhet fogas till den politiska jämlikheten”. Frågan är bara hur ett sådant samhälle ska förverkligas. ”Hur avlägsna kapitalismens irrationella krafter? Hur skapa en giftfri industri och en ofarlig energiförbrukning? Hur vinna en omfattande jämlikhet där våra olikheter kommer att framstå som oförställda?” Johannes återkommer till vad han kallar ”den sociala metaforiken”: Det måste gå upp för oss, inskärper han, hur djupt delaktiga vi är i varandras liv. Detta kodifierar han enligt följande: ”Formeln ’A inte bara liknar B, A har också del i B’ är den sociala metaforikens urcell.”

Resonemanget gäller även till exempel skönlitterärt skrivande – som till stor del handlar om montage. Eller med Johannes ord: ”Metaforen för samman två olika fenomen eller två skiljaktiga betydelser. Det innebär inte att A liknar B. Metaforens kraft är mäktigare än så. Vad den lyckade metaforen åstadkommer är att A också är B. Metaforen uppenbara och ger ny kunskap. /- - -/ Metaforen visar upp att en delaktighet (participation) har skett mellan likt och olikt; därmed har en ny förekomst sett dagens ljus – världen har vidgats.”

Genom att konsten sammanställer bilder, sammanför likartade eller disparata element, som sedan vinner delaktighet i varandra, skapas nya helheter… Sammanfogandet av delar skapar nya helheter…

Den sociala metaforiken innefattar även oss människor: våra liv försiggår inte bara inom oss själva (all slags solipsism avvisas) utan också i och genom personer runtom oss. Alla är delaktiga i alla. Mitt liv har del även i ditt. Johannes insikter, hans ”livsfrukt”, blir så även läsarens – därav titeln.

Via sceniska framställningar, penetrerande essäer, suggestiva drömsekvenser osv. förs läsaren in i djupgående resonemang i de mest skilda ämnen. Och genomgående avlockas läsaren egna ställningstaganden – här framkommer det uppfordrande, moraliserande draget hos Ahlin. Eller med Johannes, Ibseninspirerade ord: ”Inte bara att dikta borde vara att hålla domedag över sig själv. Var och en som reflekterar över innehållet i sitt privata och sociala liv borde ge det karaktären av domedag.” Vad som implicit förespråkas är inget mindre än att läsaren i likhet med Johannes rannsakar sitt liv.

Konklusionen av Johannes åsikter blir att vi i största möjliga mån bör granska våra liv, vår livsföring, för att därefter bättre förmår klara levandets balansgång mellan ”drift” och ”brott”, där de senare oftast dominerar över de förra.

Mycket av sådant som i romanens inledning är vännen Östens åsikter övertas alltså efter hand av Johannes; i linje med tidigare resonemang kan rentav hävdas att personen A uppgår i personen B. På olika plan illustrerar så verket sina teser.

Må vara att Johannes gång på gång misstror sina visioner, sina högst ställda förhoppningar; han tror likväl på framtiden – och på läsarna; han föreställer sig att hans tankar likt ”seismiska signaler” kan utgå från det textmörker han mot slutet av skrivandet tycker sig omgiven av. I hans verk ligger också en förhoppning knuten till det största av alla under: kärleken. Endast kärleken kan förändra världen. Bokens inbyggda kärleksevangelium bryter igenom Johannes intellektuella försvarsverk: förvandling är möjlig.

Vad som hittills knappast uppmärksammats är att en av Björn Ranelids romaner i mångt och mycket de huvudteman Lars Ahlin turnerar i Din livsfrukt. Också i Tusen kvinnor och en sorg, 1988, har huvudpersonen namn efter en av Jesu apostlar (Johannes), också där är en av protagonisterna döende i cancer, också där delar den på aktier rike berättaren ut sina tillgångar till behövande, också där framhävs kärlekens omgestaltande och förvandlande kraft, också där kritiseras en allt för empiriskt närsynt vetenskap och ett samhälle präglat av orättfärdig ojämlikhet, och även där rannsakar jagberättaren sitt liv, samtidigt som han ondgör sig över rådande samhällsstrukturer (”Kyla råder i riket Sverige”). En av ljusbärarna i Ranelids roman blir Marias son Omar, vars Kristus-lika drag förstärks av det faktum att fadern hette Yusef.

Björn Ranelids roman ter sig faktiskt närmast dialogisk med Lars Ahlins.

måndag 19 april 2010

Cd, Norrbottens kammarorkester, Peter Mattei och Sven Wollter

Norrbottens kammarorkester, Peter Mattei, baryton, Sven Wollter, recitation
Jan Sandström: Från mörker till ljus
(Swedish society)

”Fastän mörker hotar oss från alla sidor och det mörka finns inom oss som en möjlighet, är vi, det är min uppfattning, av ljus. Konsten är ett utflöde av ljus”. Så skriver Folke Isaksson om sin diktsamling ”Från mörker till ljus”, här tonsatt av Jan Sandström. Den komprimerade, smått liturgiska texten blir med Jan Sandströms moderna, kontemplativt känsliga tondräkt och med fin recitation och barytonsång en intensiv helhetsupplevelse. Petter Sundkvist har god hand med välspelande Norrbottens kammarorkester. Cd-inspelningen, med smärre tekniska brister, är mycket hörvärd.

Cd, Firmus Kammerchor m.fl.

Cantus firmus kammerchor, cantus firmus consort, plus sångsolister
Jean-Jacques Rousseau: Le devin du Village
(Cpo)

Sydtyska musiker och sångare framför här en franska kortopera, ”Le Devin du Village”, skriven 1752 av Jean-Jaques Rousseau. De medverkande (instrumentalisterna med tidstrogna instrument) vurmar för bortglömda musikdramatiska verk; med tiden har deras framföranden – under Andreas Reizes ledning – blivit allt mer glansfulla. Avlyssna här ett skolexempel på kontinentalt 1700-tal (trots vaga influenser av italiensk opera): symmetriskt, salongselegant, utan en förrevolutionär spricka.

söndag 18 april 2010

Cd, Gävlesymfonikerna spelar Ries

Gävlesymfonikerna, Christopher Hinterhuber, piano
Ferdinand Ries: pianokonsert opus 55, m.m.
(Naxos)

Tonsättaren Ferdinand Ries (1784—1838), som för 200 år sedan också ansågs vara en av Europas främsta pianister, har orättvist glömts bort av nutiden. Denna livfulla inspelning – där Gävlesymfonikerna spelar minst i klass med Norrköpingssymfonikerna och där pianisten Christopher Hinterhuber får fram närmast beethovenartad kraft i den annars lyriskt varierade pianokonserten – gör att man genast drömmer om en Ries-renässans. Pianokonserten är virtuos, mångfärgad och lyriskt intensiv.

Rättviks kyrka, 18/4: Bachs h-mollmässa

Rättviks kyrka, 18/4 2010
Musiker från Dalasinfoniettan, Nya vokalensemblen, sångsolister
Continuo: Henrik Berg
Dirigent: Roland Östblom

Bachs h-mollmässa är som ett väldigt men också kontrastrikt landskap; vackert och böljande storskaligt; ett musikaliskt testamente som måste betecknas som ett av den femte evangelistens mäktigaste verk. Men h-mollmässan – tillkommen under en flera decennier lång process – är samtidigt gåtfull, eftersom man inte riktigt vet varför Johann Sebastian Bach ställde samman detta verk, som med sitt grandiosa format spränger alla liturgiska gränser. Troligen framfördes det aldrig i sin helhet under Bachs levnad.

På söndagskvällen framfördes de inledande Kyrie- och Gloria-satserna i Rättviks kyrka, under ledning av den driftige Roland Östblom, som startat projekt ”Siljans nya Bachensemble” och för ändamålet rakat ihop ett imponerande uppbåd av musiker och sångare.

Kyrie- och Gloriasatserna komponerades redan 1733 och tillägnades då hovet i Dresden. Körsatser växlar med solistiska inslag, både vokala och instrumentala; emellanåt förekommer även duettsång. Någon gång kan h-mollmässan påminna om den liturgiskt strängare Johannespassionen, men h-mollmässans Kyrie- och Gloriasatser har, paradoxalt nog, en ljusare, mer profan prägel och vetter snarare åt dåtida kantatform i italiensk stil; faktiskt har denna Bach-mässa en hel del drag gemensamma med Händel. Här finns inslag av virtuost musikanteri som ger helheten en påfallande konsertmässig karaktär; h-mollmässan gränsar till exempelvis Brandenburgskonserterna.

Som helhet var rättvikskonserten imponerande. Balansen mellan kör och orkester var utmärkt, och kören sjöng med homogen klang och med oftast god skärpa i insatserna. Men främst var det orkestern som lyste denna kväll. Musikerna, flertalet från Dalasinfoniettan, spelade påfallande snyggt, därtill med den säkre Henrik Berg vid continuo-rodret.

Och sångsolisterna? Jag gillar alla, men kanske aningen extra plus för tenoren Torbjörn Cervin, som sjunger med mjuk innerlighet, både prestigelöst och fullödigt. Men också den musikaliske basen Staffan Liljas, sopranen Emilia Wikstedt och mezzon Lisbeth Svensson förgyllde denna sammanfattningsvis faktiskt överraskande högklassiga uppsättning.

Cd, Helsingfors barockorkester

Helsinki Baroque Orchestra
Franz Xaver Richter: Six grandes symphonies
(Naxos)

Helsingfors barockorkester, en tio år gammal ensemble som spelar på tidstrogna instrument, här under Aapo Häkkinen, spelar med en ungdomlig iver som känns närapå extatisk när de här tar sig an den intensiva, prunkande ljusa högbarock som den böhmiske (i dag nästan bortglömde) Richter lägger i dagen i denna svit à sex sinfonior, komponerade 1740. Att han är samtida med tonsättare som Vivaldi, Corelli och Roman hörs mycket tydligt; detta är melodisk barock i den italienska stil som även bl.a. Händel odlade. Denna inspelning: som att öppna ett fönster och släppa in varm sommar…

Cd, Norrlandsoperan och Tobias Ringborg

Norrlandsoperans orkester
Solist: Tobias Ringborg, violin
Verk av Joachim Raff
(Sterling)

Otroligt att en kompositör som Joachim Raff sjunkit ner i musikhistoriens totala glömska. Som han här träder fram, belyst av Norrlandsoperans här mycket välspelande orkester under Andrea Quinn, är det hög tid att åter släppa fram honom i europeiska konserthus. Denne självlärde skollärare från Schweiz arbetade sig upp till stor berömmelse under 1870-talet. Tyvärr dog han relativt ung, i en hjärtattack. Musikaliskt tycks han ha influerats av snart sagt all musik, vilket återspeglas i hans breda verkförteckning som spretar åt alla möjliga håll. Men han är ingen eklektiker: hans i grunden högromantiska musik är mycket personlig och idérik – och fylld av en värme som kan påminna om wienskt musikanteri. De här dominerande verken, konserten för violin och orkester och sviten för violin och orkester, är blixtrande infallsrika, fyllda av en ljuvlig värme. Det är en sötma som aldrig blir fadd. Och Tobias Ringborg är bättre än någonsin.

lördag 17 april 2010

Cd, Rosamunde trio

The Rosamunde Trio
Verk av Tjajkovskij och Sjostakovitj
(Alto)

Jag vet inte vad som gör den kammarmusikaliska jordmånen så särskilt rik i just Centraleuropa, kanske en länge utbredd salongsmusikkultur, hur som helst är det slående hur ofta centraleuropeiska kammarmusiker förmår musicera på en nivå utöver det vanliga. Rosamunde-trion har i Prag spelat in Tjajkovskijs pianotrio i a-moll med sällan hörd lidelse – men inte jämntjockt, utan med espri och sober lätthet i handlaget. Lika lysande är resultatet i Sjostakovitj djupt gripande pianotrio nr 2, skriven krigssommaren 1943. Ensemblen lyfter fram den askgrå sorg som kringvärver denna glasartat sköra och emotionellt laddade musik.

fredag 16 april 2010

Dalasinfoniettan och Tobias Ringborg, 15/4 i Falun

Kristinehallen, Falun, 15/4
Dalasinfoniettan
Violinsolist och dirigent: Tobias Ringborg

Om det idag finns någon utpräglad romantiker inom ledande musikaliska kretsar i Sverige, måtte det vara Tobias Ringborg. Få har som han, och med sådan hängivenhet, ägnat sig åt att lyfta fram romantiska och nationalromantiska verk från tidigt 1800-tal fram till tidigt 1900-tal. Både som violinsolist och med tiden i allt högre grad även som dirigent har Tobias Ringborg blivit något av svensk romantiks ihärdige missionär.

Torsdagens konsert tog dock avstamp redan i 1700-talet, nämligen i den svenska barockens nog mest kända komposition: Romans ”Drottningholmsmusiken”. Här framfördes en rad satser ur detta mångsatsiga verk – ett verk som med sin festivitas starkt påminner om Händels Wassermusik. Tobias Ringborg spelade cembalostämman och ledde från detta instrument en ovanligt alert dalasinfonietta. Framförandet var genomgående friskt och frejdigt.

Kvällens höjdpunkt blev Wilhelm Stenhammars numera sällan spelade Andantino i A-dur och Allegro patetico i f-moll; av tonsättaren själv betecknade som ”sentimentala romanser”, möjligen en ironisk eftergift åt de belackare som hade betecknat hans musik som allt för känslosam. Här möter en både skir och märgfull musik, som Tobias Ringborg i egenskap av violinsolist tolkade med raffinerad känsla för hela skalan av nyanser samt med bländande teknik. Lägg därtill en följsamt inlevelsefull orkester och resultatet var förbluffande gott.

Tobias Ringborgs violinsolo i Schuberts Polonaise i B-dur var också fint men här saknades den hemvandhet som han uttryckte i Stenhammars griegliknande romanser. Mer lyckad var då den sista programpunkten, där orkestern framförde Schuberts symfoni nr 6 i C-dur; ett verk som ekar av både Mozart och Beethoven och där orkestern framträdde med stor spelglädje, må vara att musikerna inte överallt gav akt på de dynamiska effekterna. Tobias Ringborg, som ju på senare år skaffat sig en stark ställning som dirigent, både i Sverige och på utländska scener, ledde framförandet med säker hand. I likhet med andra dirigenter med tidigare erfarenhet av att vara soloinstrumentalist framstod han som en lyhörd medmusiker. Här fanns definitivt inget av den solitära fältherre-attityd som enstaka dirigenter kan odla.

onsdag 14 april 2010

Radiosymfonikerna och Domedagsprofeterna

Radiosymfonikerna, medlemmar ur Orfei drängar och Allmänna sången, Mikael Samuelson m.fl. solister
Wilhelm Peterson-Berger: Domedagsprofeterna
(Sterling)

Wilhelm Petersons ambitiösa symfonier och operor har aldrig slagit igenom på samma sätt som hans kammarmusik. Men operorna klingar heller inte alls så där salongsmässigt och frösöblomsteraktigt nationalromantiskt. Denna cd baseras på en radioinspelning från 1984 av Domedagsprofeterna (1919); en komisk opera, i mångt och mycket påminnande om Wagners Mästersångarna i Nürnberg. Ibland är tondräkten så modern att det kunde varit skrivet av en nutida tonsättare. Vill man blicka in i brytningstiden mellan nationalromantik och modernism utgör detta verk en intressant bekantskap – här med många goda solistinsatser.

Om poeten Eva B Magnusson

”Språk är min glädje”, säger Eva B Magnusson, Lindesberg, vars lyrik de senaste åren väckt allt större uppmärksamhet och dessutom renderat henne en rad litterära priser. Häromåret fick hon Stig Carlsson-priset, ”för en sinnestät poesi som när tankens oro”, och bland övriga utmärkelser kan nämnas Sten Hagliden-priset – ”för en poesi som med lågmäld pregnans rör sig mellan mänskliga vardagsvillkor och kosmos”.

Eva B Magnusson debuterade först i mogen ålder, 1992, med diktsamlingen Ropet in. Nyligen kom hennes sjunde volym: Kropp av regn.

”Lyriken har alltid känts närmast mitt hjärta och mina tankar”, hävdar Magnusson, som säger sig inspireras av ”allt som skrivs, sägs, uppstår, levs”. Och verkligen: hennes diktning är en smältdegel där det mesta tycks kunna integreras: här möter en öppen, kalejdoskopisk form där lekfullheter ideligen växlar med stämningsmättade bilder och elegiskt stämda adagio-satser. Hennes poesi har en mjukhet och sensualitet som mildrar den grundton av sorg som återkommer – samtidigt som de lite depressiva ackorden ofta bryts av en paradoxal livsbejakelse, ja, av nästan fontänisk livslust. Här ryms även absurdistiska infall, och en experimentlusta som emellanåt leder in i rena grotesken. Kanske är det just detta som gör hennes poesi så spännande: att den rusar hit och dit mellan stämningslägena, som för att på alla vis söka orientera sig i en i grunden obegriplig tillvaro.

Eva B Magnusson debuterade alltså med Ropet in (Studiekamraten, 1992), följd av Den sovande flickan (Studiekamraten, 1994).

Samlingen Faller snö (Studiekamraten, 1996), med vackert akvarellomslag av Lars Lerin, sordineras av sorgesamma stämningar. Medan snön faller försöker diktjaget förgäves finna glädje i nuet – återstår stoisk uthållighet: ”Jag intar idag den tredje ståndpunkten/ De andra två är förbrukade”.

Utgångsläget är ett slags nollpunkt: ”Det faller tunna vita flingor/ Var är glädjen var är din glädje”.

Betraktandet av yttervärlden kan ibland skänka åtminstone momentan lindring. ”Asparna lutar sig över varann/ som skrattande flickor”.

År 1998 utkom Särskilt det röda (Bokboden) – den hittills enda volymen med enbart prosadikter. Här finns en påfallande ”kroppslighet”, parat med ironier och en återkommande lätt absurdistisk ton (”Sommaren lång sitter en man högt uppi lindkronan och högfärdas”). En för Magnusson ovanlig, smått cynisk, eller åtminstone illusionslös attityd, återkommer – som i denna korta dikt: ”Döden är hans älskarinna, säger han. Hon är kall men trogen. Med tiden kommer de varann allt närmare inpå livet.”

År 2001 publicerades Som häromnatten (Edition Edda). Diktjaget talar – tunströmskt – om att ”undersöka sorgens geografi” och rör sig över huvud taget i höstliga stämningar.

”Hög tid det är hög tid/ ingen tid att förlora/ Packa bara det nödvändigaste/ Packa ingenting”.

Förutom en svit barndomsminnen, där det flydda framstår som oerhört närvarande (”Jag har varit här förr/ allt är sig likt, bara/ skörare, närmare”), återfinns en svit ”dagdikter”, daterade en novembermånad. Volymen avrundas med en stark dikt, med slutraderna:

sprang genom skogar, de är borta nu
träden stigarna skogskällan
grodorna där

har ingenting att säga om det som pågår
utanför, de blänkande bilarna, isens förrädiska
lockelse, sprickorna, sången
därunder

barndomen har upphört
allt ska bort
det skarpa ljuset

Skriv namn på en flod (Edition Edda, 2004) har något drömlikt över sig – diktjaget frågar sig till och med i vad mån verkligheten faktiskt är verklig.

Ett slags existentiell vilsenhet återkommer också – som i denna tvårading: ”landskap, regn/ vilken är min roll här”.

Samlingens inledande dikt, om ett besök i moderns hus, är ruggigt mardrömslik och bland det mest suggestiva Magnusson skrivit.

En av samlingens finaste dikter är denna:

det är en kväll av intet, av
skridskoskär på himlarunden
vi går försiktigt under stjärnorna

godståget med fyrtionio svarta vagnar
står stilla på spåret
det är kväll, stjärnor

man borde resa långt bort

Tonfallet påminner om den finlandssvenska poeten Tua Forsström. Över huvud taget finns ett nära släktskap mellan Forsström och Magnusson både stämningsmässigt och i sättet att strukturera och komponera dikterna.

En av de senaste samlingarna, Kropp av regn (Edition Edda, 2007), genomsyras av obestämd saknad (”jag är hela tiden sorgsen/ hela tiden hela tiden”). Samtidigt som ett nytt år infaller och januaridagarna går mot begynnande ljus försöker diktjaget samla kraft – i hopp om att kunna börja ”stava till liv”. Texterna samspelar fint med Eva Lidéns kongenialt karga illustrationer.

Som så ofta hos Magnusson möter här lyrik med mycket mörker i – men samtidigt fylld av paradoxalt ljus.

tisdag 13 april 2010

Nyutgiven sockenfilm om Enviken, norr om Falun

I mitten av förra århundradet producerades ett 50-tal sockenfilmer i Dalarna. Det är ett förbluffande stort antal. Eftersom smalfilmskameror blev vanliga efter kriget var det då många som började dokumentera sina hemtrakter. Somliga filmer gjordes ambitiöst och inkluderade ofta en rundmålning av kommunen: här förevisades natur, offentliga tillställningar, byar och samhällen och här gjordes i regel besök på fabriker och kommunalkontor. Filmer som dessa brukade visas i sockenstugor – och ofta avslutades visningen med kaffesamkväm.

Dalarnas museum och Dalarnas hembygdsförbund gör en kulturhistorisk insats när de nu återutger gamla sockenfilmer på dvd. Nyligen utkom en timslång dvd om Enviken, ”Korsväg i skogsbygd”, ursprungligen gjord av den legendariske Sven Nilsson och färdigställd i början av 70-talet. Här finns sekvenser inspelade från 1955 och framåt. Som bonus finns en film som visar livet på Grejsans fäbodar år 1970. Det ser till stora delar ut som den förmodligen gjorde 1870.

Sockenfilmen om Enviken är brokigt formad, med sekvenser som avlöser varandra lite huller om buller. Men för alla som vill återuppliva eller se hur en småskoleexamen 1956 kunde gå till, och mycket annat, är detta en god källa att dröja vid. I slutet av 50-talet filmade Sven Nilsson gamlingar födda i mitten av 1800-talet; exempelvis möter vi en 91-årig småbrukare med kor och några getter. Sedan kommer det sena 60-talet och den då ofantligt snabba samhällsomvandlingen (jag skulle tro att just 1965—1970 var den tid då förändringen var som snabbast)

Rubens & van Dyck, Nationalmuseum

Våren 2010 bör man, om man har möjlighet, avsätta några timmar till ett besök på Nationalmuseum och den aktuella utställningen om två av 1600-talets främsta målare: Anthonis van Dyck och Peter Paul Rubens. Alternativt – eller som komplement – kan man införskaffa museets robusta katalog om begivenheten: en 400-sidig bok under utställningskommissarie Görel Cavalli-Björkmans kompetenta ledning och med mängder av snyggt reproducerade målningar och intressanta texter av en rad författare. Nationalmuseum har sedan åtminstone 1990-talet gett ut åtskilliga praktverk i anslutning till sina största utställningar men denna utställningsbok är bland de bästa man åstadkommit.

Det är intressant att jämföra de kopior Rubens gjorde av Tizians original. Rubens versioner är mer köttsliga, naturalistiska; det blir helt enkelt poesi kontra prosa, men också: renässans kontra barock.

Anthonis van Dyck var från början en lärjunge till Rubens men utvecklade senare ett självständigt mästerskap. Vid en jämförelse mellan van Dyck och Rubens framstår återigen Rubens som den som tydligast uttrycker ohämmad kroppslighet, en fysisk närvaro, gärna med inslag av gråtoner, mörkerskalor och nedtonade färger, medan däremot van Dyck nog strävar mot ett mer förfinat, kanske lite mer lyriskt uttryckssätt. Å andra sidan – och det blir tydligt i den del av utställningen som även inbegriper andra barockmålare: under denna del av historien tycks fascinationen för den mänskliga kroppen gå hand i hand med en vurm att avbilda djur, såväl levande som döda, liksom även excesser i mat och dryck. Det är oerhört spännande att gå två trappor upp i Nationalmuseum och där sjunka 400 år ner i tiden.

Ny bok om Siljansbygden

Iréne Haltiner
Vandringsturer i Siljansbygden
(Vildmarksbiblioteket)

Bokförlaget Vildmarksbiblioteket utger i serien ”vandringsturer” en volym om siljansbygdens möjligheter på detta område, författad av Iréne Haltiner, Mora, och bestående av tips på sammanlagt 29 vandringar, både kortare och längre, i hela området. Lägg härtill författarens egna foton och ett hyggligt kartmaterial samt inte minst det faktum att boken är gjord i litet, ryggsäcksvänligt format, och lockbetet är klart. Må vara att informationen om sevärdheter längs sträckningarna är knapphändig, men som översikt, som allmän orientering i ämnet, fungerar det bra. Dock finner jag att endast några av Siljansledens sträckningar förtecknats. Visst är det anmärkningsvärt: ännu år 2010 saknas en heltäckande beskrivning av den över trettio mål långa leden. DET är en brist som någon snarast borde rätta till!

Sockenfilm om Leksand 1936 nu på dvd

Dalarnas museum och Dalarnas hembygdsförbund har i samarbete inlett återutgivning av gamla sockenfilmer på dvd. Samtidigt som gamla filmer restaureras och erbjuds allmänheten görs härigenom en fantastisk insats vad gäller landskapets kulturhistoria.

Den senaste produktionen i dvd-serien heter ”Leksand. Hembygdens poesi och prosa”. Per Johannes, som var en betydelsefull kulturprofil i Leksand under en stor del av det förra århundradet, tog initiativ till denna sockenbeskrivande film på 1930-talet och skrev också manus. Den var färdig 1936 och visades ofta på bygdegårdar etc. I slutet av 1977 utgavs filmen på nytt. Den då gamle Per Johannes fick vid detta tillfälle ljudlägga filmen samt agera speaker. Dessutom gjordes en hel del musikinslag, med folkmusik, kulning osv.

Som ”bonusfilm” finns på dvd:n ett andra spår med sockenfilmen, och där kommenterad av Roland Andersson (Leksands kulturhus) och Lars Jönses (Dalarnas museum). Härigenom ges betydelsefulla tillbakablickar från ett än senare perspektiv, liksom intressanta synpunkter på mycket av det filmen visar.

Förvisso präglas Hembygdens poesi och prosa av den nationalromantiska folkhemstanke och älska-ditt-land-känsla som präglade 1930-talet, där hembygden tillbads med närmast religiös andakt. Det är Sörgården, men i sockenformat. Men också detta är en viktig del av historien – och framför allt: de fint filmade scenerna från gånget vardagsliv i Leksand är kulturhistoriskt oerhört värdefulla.

måndag 12 april 2010

Dvd-produktioner om gamla tiders Dalarna

Dalarnas museum härbärgerar en oerhört värdefull skatt: tusentals smalfilmer från mitten av 1900-talet och framåt. Men museet nöjer sig inte med att arkivera dem utan har på senare år aktivt arbetat för att låta allmänheten få ta del av materialet genom att börja överföra filmerna till dvd.

Efter att ha tittat igenom en rad av de senaste årens dvd-produktioner från Dalarnas museum kan jag bara konstatera att filmerna ifråga är av utomordentligt kulturhistoriskt värde.

Flertalet innehåller längre och kortare filmberättelser av Sven Nilsson; en legendarisk smalfilmare som 1938 flyttade från Eskilstuna till Falun och resten av sitt liv, fram till 1982, kom att bli en hängiven vän av landskapet, som han reste kors och tvärs genom, oftast med filmkameran till hands.

Många filmer gjorde han på eget initiativ, andra på beställning från hembygdsföreningar, kommuner, kyrkor, företag, politiska partier osv.

De tidsresor dessa dvd-filmer erbjuder är faktiskt lika exotiska som besök i Bangkok och Tokyo. Som genom en tubkikare kan vi här blicka in i det förflutna. Men trots att det rör sig om närhistoria stiger ett fullständigt annat Sverige fram – ett Sverige som vi antingen aldrig upplevt eller bär med oss som djupt liggande rottrådar.

Jag börjar med samlingsboxen ”Dalarapsodi”; en kavalkad genom länet under fyra timmar och fyra decennier: från 1940-talet till 1970-talet. Varje skiva innehåller ett tiotal episoder. Allt är i färg – och allt med Nilsson som speaker: folklig och klämkäck – och tämligen besläktad med Gunnar Skoglund i de klassiska SF-journalerna.

Men det är vad smalfilmskameran registrerar som är det intressanta: timmerflottning på Dalälvens strida strömmar mellan Älvdalen och Särna, innan den sju mil långa dammen byggts. 1800-talsaktigt klädda män i kamp mot timmer och vattenvirvlar. Eller utkorandet av 1968 års ”Siljansflicka” i Rättvik, ackompanjerat av parad med mässingsorkester, spelmän osv. Annat som sticker ut är skildringen av renskötseln uppåt Idre på 1950-talet – och besök i Dan Anderssons trakter där man vid denna tid ännu bygger milor.

Annat jag minns är hästhandlarna på Rättviks marknad ännu på femtiotalet och skidåkning i Transtrandsfjällen en vårvinter innan massturismen blivit verklighet. Gustav VI på eriksgata i Leksand och Rättvik ger en bild av gamla tiders kungadyrkan: Gustav VI tas emot som en älskad fader och bygdens alla barn gör allt för att visa honom sin kärlek.

Dvd-produktionen Falukrönika I och Falukrönika II är två volymer som också ger ett urval Sven Nilsson-filmer. Här står residensstaden i centrum. Många av filmerna skildrar urgamla miljöer på 50- och 60-talen – kort innan de försvinner för evigt, i cityomdaningarnas och rivningarnas tid. Nilsson besöker det gamla huvudpostkontoret, skomakare, speceriaffärer och dokumenterar ofta in i detalj dessa interiörer. Vi får se stadens sista gatusopare som använder sig av häst och vagn – ända till 1968, revolutionsåret.

Dvd-produktionen om Falun är mycket välgjord och filmerna kommenteras av Örjan Hamrin och Pers-Göran Olsson. Här finns också en del interaktivt material – liksom en intressant avdelning om Selma Lagerlöf och hennes tid i staden; bl.a. ingår en film som noggrant dokumenterar den underbara gamla bergsmansgården på Villavägen, som länge var författarinnans jordiska paradis (vilket kulturmord att den revs!).

En av de senaste dvd-produktionerna är ”Rättvik” – en volym i den nya serien Dalarnas sockenfilmer (närmast kommer filmer om Torsång och Enviken). Här har man med gott resultat fört över Agard Ohlssons ”färgspel om Rättvik i fest och vardag”, inspelad 1947—1951. Det är en mycket tidstypisk film, där nationalromantiska efterklanger paras med ambitiösa försök att spegla aktuellt näringsliv.

Rättviksfilmen, gjord med den uttryckliga ambitionen att ”bevara nuet för framtiden”, serveras med smäktande musik, Grieg, Alfvén osv. Det verkligt fina på denna dvd är ändå ”bonusfilmen” ”Julnatt i Rättvik”: en dokumentär om julottefirande i bygden anno 1938. Det är sagolikt att se detta.

En av landets sista livsmedelsbussar på film

Unga filmaren Katinka Bröms har gjort en ovanligt intressant dokumentärfilm. Den heter ”Stigs Livs sista färd” och handlar om en man i Leksand som under 35 år kört varubuss i siljansbygden men nu ger sig ut på en sista runda. Ingen vill ta över det slitiga ensamjobbet och själv orkar han inte längre. Konceptet med livsmedelsbussar har dessutom blivit omodernt. Stigs Livs, som fanns för bara några år sedan, var en av de sista traditionella varubussarna i landet.

Journalistutbildade Katinka Bröms säger sig alltid ha fascinerats av dokumentärt berättande. Hon är från Skåne men har på pappans sida rötter i Leksand. Detta är en påpassligt gjord dokumentärfilm. En hel epok går i graven med Stigs Livs och liknande eldsjälars kvarhållande vid gamla tiders servicebegrepp.

Katinka Bröms ringde Film i Dalarna, fick ett inspelningsbidrag och följde med livsmedelshandlaren på några av hans sista arbetspass. Redan vid femtiden om mornarna for handlaren hemifrån med sin buss och var ofta inte tillbaka förrän 14 timmar senare.

Bröms fascinerades av de ofta personliga relationerna mellan Stig och kunderna i glesbygden; företrädesvis gamla människor, för vilka möjligheten att själva kunna handla betydde mycket. Det framgår av den halvtimmeslånga filmen hur oerhört mycket denna personliga kontakt med yttervärlden betydde för många av de gamla som besöktes. Stig var ett slags allt i allo och kunde även hjälpa till med praktiska bestyr, fylla på frön på fågelbord, etc.

Man får här se en epok gå i graven – liksom filmarens vakna iakttagande av betydelsen av mänskliga möten i vardagen. En utomordentligt fin film – som borde distribueras för visning inte minst i Dalarna.

Stockholms barockorkester plus solister

Stockholms barockorkester, Susanne Rydén, sopran, Mikael Bellini, kontratenor
Stabat mater av Pergolesi resp. Scarlatti
(Proprius)

Pergolesis Stabat mater har lockat många ensembler att göra cd-inspelningar. Den senaste, med Susanne Rydén och Mikael Bellini, som båda hör till dagens främsta svenska uttolkare av barockmusik, är i absolut toppklass vad gäller solisterna, men Stockholms barockorkester förmår inte riktigt matcha dem. Musikerna är frejdiga, men aningen individualistiskt-nyckfulla och spretigt-yviga vad gäller samspel. Slutomdömet blir ändå positivt, tack vare intensiv närvaro och underbar sång – även i kompletterande Scarlattis Stabat mater.

lördag 10 april 2010

Du ska bli präst

Lina Sjöberg
Du ska bli präst
(Verbum)

Majoriteten av prästerna i Stockholm och Uppsala stift är kvinnor, visar dagsfärsk statistik, och i landet som helhet utgör de nästan hälften av de prästvigda. Det är en väldig förändring på bara några decennier.

Sedan kyrkomötet 1958 efter utdragna debatter kom fram till att också kvinnor skulle få prästvigas dröjde det till 1960 innan den första kvinnliga prästen anställdes. Ännu 1970 var bara 2 procent av prästerna kvinnor, och fortfarande 1990 inte mer än 20 procent.

Med tanke på det historiska genombrott som kvinnor slutligen fått inom svenska kyrkan är det intressant att det nu utkommit en bok som närmare granskar denna utveckling och där åtskilliga kvinnor prästvigda från 60-talet fram till nyligen får komma till tals och berätta om sina erfarenheter och lufta sina drömmar om en modernare kyrka.

Förvisso har svenska kyrkan in i det längsta varit en konservativ bastion (och är det i vissa avseenden och framför allt i vissa stift och pastorat ännu).

År 1919 behandlade riksdagen en motion som föreslog att också kvinnor skulle kunna bli präster. Det var ett förslag som chockerade många. Biskopsmötet samma år kom fram till att det inte fanns behov av kvinnliga präster och dessutom skulle sådana kunna ”väcka den djupaste anstöt” i församlingarna.

När nya utredningar diskuterade frågan på 1950-talet framhärdade åtskilliga professorer och docenter i åsikten att kvinnliga präster ”vore oförenligt med nytestamentlig åskådning och skulle innebära ett avsteg från troheten mot den heliga Skrift”.

I boken – som är rikt illustrerad – porträtteras åtskilliga kvinnopräster. Deras sinsemellan olikartade syn på kyrkans organisation och arbetsformer bildar sammantaget en intressant mosaik. Åtskilliga är kritiska mot kyrkans stelnade former. En av dem säger: ”Jag har lite svårt för den officiella kyrkans förkärlek för liturgiska dekorationer. Pampig och högtidlig liturgi kan visserligen vara både estetisk och viktig, men ibland får man intrycket att kyrkan bränner för mycket krut på de här vackra inramningarna. Kärnverksamheten i kyrkan måste vara själavården.”

Det är tongångar som känns igen från Luthers tid, då nya, radikala tolkningar lade grunden till en slutlig brytning med den romerska påvekyrkan. Man får här nästan känslan att en ny reformation stundar.

fredag 9 april 2010

Cd med både Ivaldikvartetten och Lysellkvartetten

Ivaldikvartetten respektive Lysellkvartetten
Ludvig Norman: Pianokvartett e-moll resp. stråkkvartett c-dur
(Musica Sveciae)

Ludvig Norman intog under 1800-talets andra hälft en framträdande plats i svenskt musikliv. Han komponerade i Mendelssohns och Schumanns romantiska stil, samtidigt som här finns en kärvare ton, litet Berwald-aktig. Peterson-Berger dömde ut Norman som ”ointressant och anemisk” – men numera värderas Norman snarare högre än P-Berger. Pianokvartetten klingar förbluffande modernt och överskrider vida dåtidens romantiska huvudfåra. Internationellt etablerade Ivaldikvartetten får det tredelade stycket att klinga nästan samtida. Lysellkvartten excellerar i kongenialt färgrika tonartsbyten i C-durskvartetten – ett så moget och självlysande verk att man förbluffas över att en komposition som denna så sällan framförs.

torsdag 8 april 2010

Bok om skärgårdsliv i Småland

Jan Selling
Så länge skutan kan gå
(Ostkultur förlag)

Jan Selling, som 2004 disputerade på en intressant avhandling om tysk nationalism, har publicerat en ytterst värdefull dokumentation av den försvinnande gamla skärgårdskulturen i Smålands skärgård. Resultatet av hans ”möten med skärgårdens sista fiskare”, som underrubriken lyder, har blivit en rikt illustrerad bok som kulturhistoriskt sett är mycket värdefull – i synnerhet som det dessutom medföljer en dokumentärfilm på dvd, där Jan Selling besöker mer eller mindre avfolkade gamla fiskelägen samt enstaka hemman ute på öarna och där samtalar med bönder och fiskare, varav många ännu bedriver småskaligt fiske enligt traditionella metoder.

Det är svensk glesbygdsproblematik i ett nötskal, här i kustbandet. Medelåldern bland de få kvarvarande fiskarna är hög och intresset för den slitsamma fiskenäringen är minimal bland de yngre. Till detta bidrar minskad förekomst av fisk och en växande EU-byråkrati kring allt som rör arbetet.

Jag minns mycket väl när jag sommaren 1969 for runt i denna skärgård. Vi besökte många små fiskelägen – där det på flera ställen fanns uråldriga lanthandlare och postkontor i en kammare i en någon enkel fiskarstuga. Och i hamnarna låg fiskebåtarna tätt. Jan Selling presenterar statistik som kontrasterar antalet yrkesfiskare i detta område 1961 med förhållanden 2007. År 1961 fanns nästan 300 yrkesverksamma fiskare i denna skärgård; 2007 var siffran 30. Bara en tiondel återstår alltså! Det är en utveckling som för övrigt är helt parallell med det svenska lantbrukets utveckling (eller snarare avveckling).

Jan Selling porträtterar en rad envisa personligheter som fortsätter bedriva ett i många fall slitsamt och olönsamt fiske – samtidigt som han diskuterar utvecklingen i ett vidare perspektiv.

Nämnas kan också Sellings nyutkomna ”Långsam fisk. Torkning, rökning och saltning på skärgårdsvis” (samma förlag). Här ges konkreta tillagningsråd – och det kanske behövas, i ett läge där den gamla generationen försvinner utan att nya krafter tar vid.

Suite hollandaise...

Ett holländskt värdshus, femtonhundratal, tidig januari, och nu låg, blek sol över bäckravinen där hundar skäller, och värdshusvärdens dotter kommer gående från skogsdungen, hon bär ett fång ris, gårdshunden reser på huvudet, långt borta hästar som galopperar hitåt, flickan stannar, ser hur det ångar om de snabba djuren, det krasar under fötterna när hon genar genom trädgårdens frusna gräs, och framme vid bykgrytan gör hon upp eld med kinder rosiga av vinter

På kvällen drar det upp till storm, hon går med bröd till den gamle målaren, han har somnat med handen kring glaset, hon bugar för den sovande och försvinner som den osynliga glädje hon vill vara för alla hon hjälper

På bordet fasanfåglar och knippen med lök att skära, den nya köksan sjunger gång på gång melodin från sin hemby, hon kommer från havet och alla vill höra henne berätta, emellanåt dundrar ekipagen förbi, mörka, snabba skuggor mot sönderstormad himmel, det svider i ögonen, från fönstren drar en kall vind, sången om havet låter allt sorgligare, sången är ett skepp fyllt av regnmoln, sången drar över himlen i köket

Det händer om kvällarna att någon gäst lyfter ner lutan från väggen, det händer att någon sjunger, ibland på främmande språk, och hon somnar med musik upp genom golvet, gårdshundarna är tysta, till och med månen lyssnar, och hon tänker sig bottenvåningens låga kamrar förvandlade till riddarsalar sorlande av glädje

Om morgonen skimrar fönstret av frostrosor, vintersolen stiger över slätten, hon minns kyrkmålningarna i Bryssel, vilken underbar resa, hon ska aldrig glömma Jesus, flygande med de stackars människorna långt nedanför, en mur av händer sträcks mot Frälsaren, och leendet i hans änglalika ansikte, hon sitter kvar i sängen, rummet är utkylt, hon ser på det isigt glittrande fönstret och minns Jesus och minns de nödställda människorna, samlade på en uttorkad flodbädd i öknen

Det är ont om torra kvistar och hon måste hela tiden stoppa in nya innan elden tar sig och flammar stor och varm, husbondens tunga steg i trappan och hon niger djupt, hon känner det kryddiga vinddraget av tobak, idag låg isen tjock i brunnen, drängen slog med yxan och det gnistrade vitt i mörkret, om det bara kunde bli vår, hon vill sitta med lindens bark i ryggen och lyssna till fälten när de fylls av vindar och sol

Morgonbrasans eldslågor mot svartnande vitt, långt borta på fälten rör sig skaror av människor, ser ut som en myrstig där genom nysnön, och hon tänker sig att solen går upp innan folket är framme vid kyrkan, hon tänker sig prästens röst, hon tänker sig Guds eld när den rör vid de skuldtyngda, hon tänker sig askan i målarens sinne om han minns mer än han borde, men nej, inte han

Hon var bara sju första gången hon måste vara med på tvättdagarna, folk från hela byn deltar och tidigt om morgonen ligger röken tät från byktunnor och vid stranden hukar sig gamla och unga, och genom allt strömmar det breda vattnet, kallt och underbart och isande hemskt, det strömmar oberört, och om somrarna kommer maten i stora korgar, sedan ligger man under skuggande träd och lyssnar till ingenting, till vattnet, till lågmälda röster, och de äldre dricker vin från Lorraine och lutar sig behagfullt bakåt, som om frihet fanns, som om frihet inte bara var en dröm, och hon erinrar sig sångerna under arbetet, de är tvätterskor men tillsammans också en stor kör, som i kyrkan i Bryssel, och alla skratt glittrande kring lakan och lappade linnekläder, skratten sträcks och blir vita lakan mot blått, och allting blandas med vattenljud, med rök, och hon vet, någonstans inom sig vet hon att hon alltid kommer att sakna det himmelskt vackra i detta armod, och mot kvällen en trötthet tung som döden

Vårdikt, Björn G.
”Hur mår spelhålan i dag?”
undrar en handlare som kommer in på chatten 10.21
Börsmäklarna kring Stureplan
diskuterar som vanligt händelseutvecklingen
”Terminerna är lättfixade, Europa har ingen vikt”, konstaterar någon –
samtidigt som mitt barn bygger ett snöland här utanför,
fyllt av hoppställen och pulkabackar
Och i mitten den runda öppningen:
snögrottan vi gjorde i januari,
belyst av stearinljus och stjärnor

Häromdagen for vi över västgötaslätten:
en flerfilig europaväg, igenproppad av långtradare
Tänk om vi kunde se koldioxiden som tätnar –
och hur nära stupet vi befinner oss
Jag lyssnar på Stig Dagerman när han 1952 läser inledningen
till Den yttersta dagen
Han talar med samma allvarsamma förhöjning
som Karin Boye
De uthärdade inte tomhet,
de var tvungna att skapa substitut
Jag ser att affärer erbjuder minidatorer för endast en krona
och att stormarknaderna bjuder på choklad vid utgångskassorna:
oblater till menigheten efter avslutad nattvardsgudstjänst

Medan nu snön täcks av ännu mer snö
hör jag Florestan-trion spela en pianotrio;
just den som Haydn skrev när han på äldre dar kom till London
och förälskade sig i en pianoelev
Man hör på musiken
hur kär Haydn var 1792:
det är nog det vackraste han någonsin skrev
Haydns musik förändrar världen
precis som snö
Jag fortsätter med Bachs Brandenburgkonsert nummer 5,
och jag sköljs iväg, som alltid,
tills jag återfinner mig i den andra världen
Ungefär som i Bröderna Grimms ”Mor Hulda”
där flickan drunknar i en brunn
och sedan vaknar på en solig äng,
eller som i Bröderna Lejonhjärta
efter döden
Och jag minns Stora teatern i Göteborg
innan den såldes för att bli något annat än det den var byggd som
Skådespelarna och musikerna, och hur de gav allt det
som världen annars nekade mig

När jag stannar till i det lilla samhället uppe i norr
känner jag en oerhörd ömhet för allt som finns här
Jag ser snövallarna, de ensamma människorna,
hör talgoxen, som sjunger för alla och ingen
Och nu minns jag åter världen som jag upplevde den
från tredje övre raden
Och som inifrån Bach,
när han målar som starkast
Och trots att vi själsligt alltid måste gå barfota
över glas, genom ondska, genom död
och när som helst kan kastas ut över branterna
som omger oss
Trots detta väljer jag nu att endast se barnen som leker
i snöhögarna framför mig
Och med ens minns jag livet
som det lyste när jag drömde det

onsdag 7 april 2010

Finlandssvenska Henrika Ringboms senaste bok

Henrika Ringbom
Händelser
(Söderströms)

Det sena 1960-talet var en på många sätt extrem omvandlingsperiod i det västerländska samhället. Detta spännande tidsskede utgör startskottet för Henrika Ringboms diktsamling Händelser, som baseras på nyhetsklipp ur den finlandssvenska kvällstidningen Nya pressen, 1968–1974; en period som innefattar allt från hippierörelsens explosiva tillväxt till Watergate och USA:s växande engagemang i Vietnam.

Henriks Ringboms prosadikter håller en saklig, lite distanserad ton och utgår från konkreta, kronologiskt grupperade händelser. Men det mesta presenteras ganska rudimentärt och för den läsare som inte känner till händelserna ifråga kan det bli svårt att få ut något av dikterna. Den dokumentära dimensionen ger då vika.

Frågan är vad Henrika Ringbom egentligen velat med denna diktsamling. Skildra ett tidsskede silat genom nyhetsjournalistik och krydda med poetisk utglesning av materialet? Eller har hon velat konkretisera ögonblick i det förflutna genom att låta det tidsbundna bara fungera som byggnadsställning; har hon helt enkelt velat skildra något som kan fungera oberoende av det specifika tidssammanhanget? Jag vet inte; jag inte finner någon egentlig linje i diktsamlingen; den fungerar inte riktigt som vare sig tidshistoria eller som reflektioner kring det förflutnas ögonblick.

Prosadikterna är postmodernt staccatoartade. Ringbom nyttjar ett språk som framstår som en slak fläktrem: utan drivförmåga. Med repetitiva, korta meningar vevas händelserna framåt, fragmentariskt och långsamt. Ibland stiger dåtiden upp och Ringbom finner nyhetsvärldens madeleinekakor och värmer dem i sin skrivarugn; men tyvärr: allt för sällan.

Italia, marmorns och rankornas sagoland?

"Är det inte hans längtans värld, Italia, marmorns och rankornas sagoland? Den värld, där vardagens hårda ord blir musik, där torgen dofta av rosor, där själva tiggaren är en livets rika furste. Bort från dimmornas töckenland, från den kalla verklighetens iskälade slätt, mot söder söker sig den skånska ynglingen - han står i snösmältningssolsken vid den gröna Inn, han drömmer på Venezias laguner, han andas vårens luft uti Toscanas dal. Han står i andakt inför den röda tulpanen i Certasoklostrets trädgård, i vördnadsfull undran inför den svarta kåpans bleka män med clausurens hårda linje uti ansiktena, uti allt brinner det stora heliga Livets eviga eld."
Carl-August Bolander i "Svenska diktare just nu", litterära essäer, Bonniers 1916

tisdag 6 april 2010

Ny volym Rilke-lyrik

Rainer Maria Rilke
Sonetterna till Orfeus
Översättning: Martin Tegen
(Themis förlag)

Under en vistelse på slottet Duino vid Adriatiska havet inspirerades den tyske diktaren Rainer Maria Rilke till den första ”Duinoelegin”. Den skrevs i januari 1912 – men först tio år senare fullbordades ”Duinoelegierna”; först vid den tidpunkten fick han den avgörande inspirationen till verket som helhet – och mitt i detta skrev han också, som i ett lyriskt rus, den Hölderlininspirerade ”Die Sonette an Orpheus”; ett för den senare 1900-talslyriken centralt verk och som senare översatts till svenska av bl.a. Erik Lindegren. Och nu kommer sonetterna till Orfeus i en ny, fin översättning, gjord av Martin Tegen (som förresten häromåret fick Samfundet De Nios översättarpris för sin tolkning av Shakespeare-sonetter).

I denna volym presenteras originaltexten på vänstersidan och översättningen på högersidan, vilket i sig ökar bokens värde. Dessutom har Staffan Bergsten skrivit ett långt, läsvärt efterord, där han bl.a. utgår från tesen att Orfeussonetterna hör intimt samman med Duinoelegierna. Lägg härtill Ingmar Simonssons text om Rilkes levnad – och volymen som helhet har blivit utomordentlig.

Simonsson ger många intressanta detaljer från Rilkes liv och berättar bl.a. att Rilke på sensommaren 1913 vandrade i Alperna tillsammans med Sigmund Freud. ”Rilke anförtrodde Freud att i all skönhet omkring dem såg han bara kommande förluster och sorg, allt i världen var för honom förgängligt, vilket Freud skrev om 1915 i sin uppsats ’Om förgänglighet’.”

Cd, Niklas Sivelöv

Niklas Sivelöv, piano
Pianoimprovisationer
(Caprice)

Niklas Sivelöv är inte bara en av våra nu främsta pianister; han har också en av de bredaste repertoarerna. Hans vida register kommer väl till pass i denna skiva, med improvisationer över ett antal Bellman-melodier. Variations- och improvisationsspel har alltsedan Mozarts tid haft en särskild lockelse på begåvade pianister, och Sivelöv klarar utmaningen med glans: alltifrån stilrena pastischer till Lars Janssonskt fina jazzlöpningar och mer krävande harmonik. Det är oavbrutet spännande! Skivan är först i en serie improvisations-cd med Caprice: artisten bjuds in till en flygel, och nattetid – när förutsättningarna för improvisation anses särskilt gynnsamma – startas inspelningsapparaturen…

Cd, Camerat Nordica och Per Tengstrand

Camerata Nordica, Per Tengstrand, piano
Mozart: Pianokonsert 15+17
(dB Productions Sweden)

Camerata Nordica har utvecklats enormt sedan Levon Chilingirian 1997 blev dess konstnärliga ledare (Chilingirian-kvartetten är en av världens absolut främsta!). Här dirigerar han två Mozart-pianokonserter, och Camerata Nordica, som jag lärt känna som spjutspetsensemble vid uruppföranden av ny svensk musik, är mycket duktiga – och när så Per Tengstrand med närmast eftertänksam mjukhet tar sig an solostämman blir detta fantastiskt.

måndag 5 april 2010

Cd, Minnesota Orchestra med Beethovens 9:a

Minnesota Orchestra, Minnesota Chorale, Helena Juntunen, sopran, Katarina Karnéus, mezzosopran, Daniel Norman, tenor, Neal Davies, basbaryton
Beethoven: symfoni nr 9
(BIS)

Beethovens nionde symfoni med den kända ”An die Freude”-kören har använts i en del politiska sammanhang. Jag minns en konsert i Prags musikkonservatorium revolutionshösten 1989: publiken var rusig av såväl musik som revolutionsyra. ”Körsymfonin”, som den också kallas, är storskalig: den wienklassicistiska stilen når här en formidabel höjdpunkt, och körens avslutande hyllande av människosläktets broderskap (efter Schillers dikt) förstärker något drömlikt gripande i denna kraftfulla musik. Detta är en ypperlig inspelning, jag jämförde med Claudio Abbados svåröverträffade instudering med Berlinsymfonikerna och fann Osmo Vänskäs nästintill jämbördig!

Cd, Bertrand Chamayou

Bertrand Chamayou, piano
Verk av Felix Mendelssohn
(Naïve)

Mendelssohn var en mångsidig kompositör och fördjupade sig kanske inte precis just i verken för solopiano – men när man får dem serverade så här, på en cd-bricka, påminns man om hur briljant han är även på detta område. Mendelssohns rastlösa iver drar som sommarvindar genom de här mångskiftande, lite chopindoftande verken; alla fyllda av värme, ljus och upptäcktariver. Som introduktion till Mendelssohns pianomusik är denna skiva utmärkt – och den unge franske pianisten Bertrand Chamayou är en stjärna under snabb uppsegling på den internationella solisthimlen.

Cd, Kraus med Nya Zeelands symfoniorkester

New Zealand Symphony Orchestra, Takako Nishizaki, violin
Joesph Martin Kraus: violinkonsert i C-dur, m.m.
(Naxos)

Haydn sa vid något tillfälle att han kände två genier: Mozart och Kraus. Den senare, länge verksam i Sverige, har under senare år alltmer både spelats och spelats in. Nya Zeelands symfoniorkesters insats på denna skiva kan i precision inte mäta sig med Svenska kammarorkesterns Kraus-tolkningar – men är ändå bra. Den förromantiskt präglade violinkonserten är underbar – men mest spännande är framförandet av återstående fragment av Kraus svenska opera ”Azire”, 1779.

Solig påsk i Ovanmyra

fredag 2 april 2010

Cd, Karlfeldt + Peterson-Berger = romansmusik

Helge Brilioth, tenor, Sven Alin, piano/Erland Hagegård, baryton, Jan Eyron, piano
"Intet är som väntans tider". Karlfeldt-dikter tonsatta av Peterson-Berger
(Sterling)

Erik Axel Karlfeldt och Wilhelm Peterson-Berger möttes på Operabaren en mörk höstkväll år 1900 – resultatet blev livslång vänskap. Nationalromantikern P-Berger tonsatte gärna Karlfeldts poem – och faktum är att han i detta intima format gjort storverk. Pianostämmans griegska tonmåleri och schubertska dramatik gör sig här oerhört väl mot Hagegårds mjukt svävande röst; emellanåt möter i stället Helge Brilioths mer konturskarpa, fylligare tenor (men i begynnelsen var ju också han baryton).

Cd, Jacob Koranyi/Peter Friis Johansson

Jakob Koranyi, cello, Peter Friis Johansson, piano
Verk av Britten, Liget och Brahms
(Caprice)

24-årige Jakob Koranyi, som 2002 vann tävlingen Unga solister, demonstrerar här den tekniska behärskning och enastående tonbildning han så ofta lovordats för. Koranyi gör det inte lätt för sig: framförandet av Brittens sonat för cello och piano opus 65, som Rostropovitj uruppförde 1961, kastar vindilsartat mellan olikartade uttryck. Koranyi spelar med ungdomlig iver, genomgående säkert ackompanjerad av jämnårige pianisten Peter Friis Johansson – som för bara några månader sedan, efter denna inspelning, också erhöll nämnda solistpris! Ligets krävande sonat för solovioloncell tolkar Koranyi lekande lätt men ändå med inlevelsefull skärpa. Framförandet av Brahms sonat för piano och cello op 38 slutligen blir i sin uttrycksfullhet ändå nr ett!

torsdag 1 april 2010

Maja Lundgrens nya roman

Maja Lundgren
Mäktig tussilago
(Albert Bonniers förlag)

En så egensinnig svensk roman som Maja Lundgrens Mäktig tussilago var det länge sedan jag läste. Det närmaste jag kan associera till är avsnittet "Om smekningar" i Göran Tunströms Juloratoriet. Men Maja Lundgrens våghalsiga stil och fragmentariska, gåtfullt utlagda romanpussel är än djärvare - faktiskt i klass med Andrej Belyjs modernistiska, extremt drastiska romanexperiment "Petersburg".

I Maja Lundgrens romanåterkomst efter den minst sagt omdebatterade Myggor och tigrar möter den medelålders Oscar Riktelius; en man som tappar riktningen i livet. Tidigare har han gett upp sitt avhandlingsarbete; nu, efter en fest med gamla bekanta från ungdomsåren, har han brutit ihop och blivit intagen för psykiatrisk vård. En psykiater (här kallade "Mister") försöker återföra honom till vanligheten och provar bland annat med hypnos. Patienten försöker återberätta vad som hände på festen - i mångt och mycket befinner sig psykiatern och läsaren i samma situation: fragment för fragment får man försöka pussla ihop det som framkommer och efterhand försöka bilda sig en uppfattning om vad alltsammans egentligen handlar om.

I mångt och mycket kan skildringen av festen läsas som en satir över en riktningslös intellektuell vänster, men i ett större perspektiv läser jag snarare romanen som en text som provar att röra sig längs gränsen för vad som anses vara "friskt" respektive "sjukt". Intressant nog låter Maja Lundgren både den förment friske och den förment sjuke komma till tals. Eller som det heter i en av passagerna:

"Patienten tror fortfarande på paranormala fenomen, antecknade Mister. Han kände till sin förvåning ursinnet växa. Hopplöshet, vrede, äckel, frustration.
Mister har fortfarande inte kommit till klarhet, antecknade Oscar."

Maja Lundgrens roman är lika gäckande som spännande. Men beständigt gåtfull, som höljd i ett tintomaralikt skimmer.

Cd, Frankfurt Baroque Orchestra

Frankfurt Baroque Orchestra, Junge Kantorei plus sångsolister
Händel: Solomon
(Naxos)

Efter att ha skrivit ett 40-tal operor övergick Händel på äldre dagar till att skriva oratorier. ”Messias” är förstås det mest kända, medan det stora flertalet – sorgligt nog – fallit i glömska. Med dramatiska effekter och operaliknande inslag utgör de en högst personlig vidareutveckling av den dåtida oratorierformen. I regel saknas den gängse sakrala prägel som samtida kollegan Bach odlade (men så uruppfördes oratorierna i regel på teatrar och inte i kyrkor). Musikerna och sångarna på denna dubbel-cd har i tidigare inspelningar visat en förbluffande lyhördhet för Händels egenart, men aldrig har jag hört dem så till den grad lysande som i detta fyrverkeriartat infallsrika verk och med arior, stämsång och komplexa körpartier storslagna som alper.

Vilhelm Moberg som brevskrivare

Vilhelm Moberg
Du tror väl att jag är död
(Vilhelm Mobergs brev 1950—1973)
(Carlssons)

Jag minns kvällstidningarnas krigsliknande löpsedlar en sensommardag 1973: VILHELM MOBERG DÖD. Vid denna tid var författaren extra omtalad eftersom Jan Troells filmatisering av utvandrarserien nyligen hade haft premiär, med succéartad framgång (numera finns den på dvd).

Jens Liljestrand, som nyligen disputerat på en avhandling om Vilhelm Mobergs utvandrarserie, har som ett sidoarbete gett ut författarens brev. Första delen innehöll brev fram till 1950, den nya, andra delen, fram till författarens död 1973 (titeln ter sig dock märkligt vald).

Hur pass omfattande brevvurvalet är, och efter vilka principer det gjorts, framgår tyvärr inte. Beklagligt också att utgivaren tillfogat så ytterst få fotnoter. Fler upplysningar skulle ha belyst breven för en bredare läsekrets.

I det stora hela ger denna volym en ytterst närgången bild av den åldrande författaren, som efter många års slit med utvandrarserien tycks få allt svårare att hitta tillbaka in i produktivt arbete, samtidigt som återkommande krämpor delvis tycks isolera honom. En tilltagande uppgivenhet anas också i själva stilen: den Vilhelm Moberg som skriver dessa brev uppvisar ofta inget alls av den klara, välbalanserade stil som kännetecknar mycket av hans prosa.

Av särskilt intresse är breven till Eyvind Johnson, som speglar hur den nära vänskapen allvarligt hotades av kollegans framgångar på parnassen. Så här skriver Moberg 1962: ”Jag har sagt Dig förut tror jag, att jag har svårt att finna kongruensen mellan min gamle vän Eyvind från början av 30-talet och direktören i Svenska Akademien, fil. Hedersdoktorn m.m. Eyvind Johnson.”

I brev till teaterchef Karin Kavli deklarerade Moberg året dessförinnan: ”Jag är den ende svenska författare som undgått att smittas av den svenska utmärkelse- och titelsjukan /---/. Alltså: Jag är den ende av de s.k. proletärförfattarna som icke har gjort den fina sociala karriären /- --/Så jag är fortfarande bara pojken från soldattorpet.”

Ännu på 1950-talet engagerade sig Vilhelm Moberg kraftfullt i samtida debatter (”För min del måste jag bekänna att jag kanske aldrig lever så fullt ut som under en sådan här strid”) – medan han andra gånger uttrycker fullkomlig leda vid alltsammans (”uttråkad på allting igen”). År 1959 skriver han till Olle Holmberg att han ”numera finner all mänsklig strävan meningslös – även skrivandet”).

Denna tilltagande svartsyn kastar mörka skuggor över författarens senare år. Redan 1962 beklagar han sig över utebliven arbetsförmåga – och skriver: ”utan arbetsförmåga anser jag inte mitt liv uthärdligt!”

När Vilhelm Moberg 1967 hade sett Jan Troells film Här har du ditt liv, gjord efter Eyvind Johnsons Olof-roman, beskriver han hur djupt gripen han blivit och omtalar Troell som ”den nye Ingmar Bergman”. När utvandrarserien några år senare skulle filmatiseras var valet av regissör givet. Vilhelm Moberg hamnade dock på kollisionskurs med producenten, med flera. Det är sorgligt att ana den ensamhet och bitterhet med vilken Moberg gick sin ålderdom till mötes.