onsdag 31 mars 2010

"Om tusen år"

En dallring i en fjärran rymd, ett minne
av gården, som sken fram bland höga träd.
Vad hette jag? Vem var jag? Varför grät jag?
Förgätit har jag allt, och som en stormsång
allt brusar bort bland världarna, som rulla.

(Verner von Heidenstam)

Om produktivitet

Den engelske romanförfattaren John Creasey, född 1908, producerar 15-20 romaner om året, med 22 som hittillsvarande rekord. En gång skrev han två böcker på en vecka med bara en halv dags paus emellan. Förutom böcker skriver han även noveller och talrika artiklar.
( ur Guinness rekordbok, 1971 års svenska upplaga)

Tonerna: de osynliga änglarna

"Med ledsnad har jag hört, att de för sångövningar på gymmnasium bestämda lärostunder ofta blivit upptagna av andra göromål. Detta måste förekommas, ty sången bör vid ett läroverk som detta ingalunda betraktas som något likgiltigt och överflödigt. Vi ha skickliga lärare både för sång och musik. I bören flitigt begagna deras undervisning, I ynglingar, dem Gud givit en böjlig röst och sinne för tonerna. Det är en rik, en välsignad gåva, och i synnerhet bör den vara dyrbar för dem som ämna sig till religionslärare. Ty är icke religionen livets sång; är hon icke människohjärtats musik? Och på vilka andra vingar än på sångvingar flyger andakten upp till den himmelske Fadern? Dessutom, huru mycken glädje i ert enskilda liv kunnen I icke genom denna konst bereda er själva och andra? Det gives ingen ädlare glädjebringare än sången, sorgen har inga bättre tröstare än tonerna, de osynliga änglarna, som komma och gå på sjukbesök till det nedslagna, det oroliga hjärtat."
Tal till lärjungarna på Växjö gymnasium, juni 1826, hållet av Esaias Tegnér.

Eyvind Johnson vs Sven Stolpe

Ännu hos den åldrade Sven Stolpe märktes ofta en bitter aversion gentemot Eyvind Johnson, så snart denne fördes på tal. I yngre år däremot hade Sven Stolpe hyllat Johnson och betraktat hans romaner som ett synnerligen friskt inslag i den unga litteraturen…

Redan på 1930-talet, i takt med den framväxande nazismen, blottlades avståndet mellan de båda författarna. Från mitten av decenniet var fiendskapen uppenbar. I boken I smältdegeln (1941) hånar Stolpe Eyvind Johnson och betecknar hans försvar av den västliga demokratin som hyckleri.

Kulmen i denna osämja nås förmodligen i det lömskt gillrade nidporträtt som Eyvind Johnson ägnar sin antagonist i romanen Krilons resa (1942). Där gör Sven Stolpe entré som den självbelåtne författaren Tollius. För huvudpersonen Krilon framstår Tollius genast som en fiende… Ytterligare ett nidporträtt ges i Tidens gång (1955); bakom ”Stollius” skymtar åter Stolpe…

Eyvind Johnson tycks ändå länge ha tolererat Sven Stolpe (låt vara att han redan på 1920-talet skrev en artikel om ”kulturfaran Stolpe”). I början av 1930-talet medverkar han i Sven Stolpes egen tidskrift, Fronten. I ett brev till Elmer Diktonius nämner han med uppskattning Stolpes nyutkomna bok Det svenska geniet.

Sven Stolpe enrollerar sig senare under decenniet i oxfordgrupprörelsen; han framträder som talesman för MRA, ”Moralisk upprustning”. Stolpe skriver om fransk katolicism, polemiserar mot primitivismens och materialismens ideal och efterlyser ”andlighet” (ännu 1989 inleder han en essäsamling med att ondgöra sig över samtidens ”moraliska kaos”).

Sven Stolpes inträde i oxfordgrupprörelsen betraktade Johnson som ett svek: i en värld där ett världskrig ryckte närmre, med allt tydligare frontlinjer, kunde inte ondskan fördrivas genom privata ”bekännelser”.

Oxfordgrupprörelsens grundläggande princip var att den kristne skulle överlämna sig åt Guds ledning. Syndabekännelser, ofta i grupp, var viktiga inslag på vägen mot ”ett nytt liv”. Genom människors frälsning skulle även sociala och politiska problem lösas.

I brev till Gustav Hedenvind-Eriksson hösten 1936 skriver Johnson om oxfordgrupprörelsen: ”Det är ett svek mot de krafter som försöker bekämpa mörkret i tiden. Det är en flykt att gripa detta Surrogat (med stort S), jag uppfattar det så. Nu får man inte fly – annars är ju alla frihetsidéer man pratat om bara munväder.”

Eyvind Johnson tillhörde de svenska intellektuella som tidigast tog strid mot fascism och nazism. År 1935 försökte han tillsammans med bl.a. Karin Boye bilda ett slags motståndsgrupp; samma år blev han medlem i den antifascistiska föreningen ”Kulturfront”. Han var med i diskussionsgruppen ”Trettonklubben” (en av förebilderna till Krilongruppen), liksom av den grupp som från 1939 utgav tidningen Nordens frihet.

Man kan säga att Johnson från och med romanen Nattövning (1938) krigsorganiserade hela sitt författarskap. I en artikel samma år skriver han att den författare som förhåller sig politiskt neutral inför världshändelserna stöder reaktionen. Krilontrilogin (till viss del fortlöpande samtidskommentar) utgjorde en viktig del av hans ”värntjänst”.

Huvudpersonen Johannes Krilon (symboliserande England) kämpar mot Staph och Jekau (Hitler och Stalin) och för att hålla samman sin splittrade vänkrets (de försvunna vännerna representerar de demokratier som övermannats av fienden). Krilon söks upp av Tollius, som vill att han överlämnar alla bekymmer ”åt vår Herre”.

Uppemot hundra sidor i romanen ägnar Johnson sitt nidporträtt av Sven Stolpe – som här hängs ut på det mest infernaliska vis. Här förevisas en koleriker och självupptagen opportunist i vars hem till och med tavlorna är vindflöjlar; på baksidan av Hitlers porträtt döljer sig sålunda Churchills! Tollius mörka, slutna ansikte beskrivs som ”en stel mask”. Det rycker i ansiktsmusklerna, händerna darrar… Krilon (som i Tollius ser ”en räddhågad tyrann”, ”en ond människa”) tänker: ”Han dyrkar makt, han vill vara mäktig. Han kan det inte, därför blir han så olycklig.”

Många har kommenterat nidportättet. Staffan Björck fann det utfört ”med överdådig kvickhet” men ansåg det omotiverat. John Landqvist talar om ”ett gement förtal av en tydligt utpekad trätobroder”. Anna Lenah Elgström finner endast ”privatvivisektion”. Stig Ahlgren tar avstånd från ”författarens hatparoxysmer” och menar att även om Johnsons bestraffning är ”välförtjänt” vore det önskvärt att personliga tvister gjordes upp på annat sätt.

Johnsons nidporträtt är dock mer än en personlig vendetta. Krilon och Tollius polära personlighetstyper kontrasterar ett möte mellan demokratisk öppenhet och diktatorisk slutenhet. Till skillnad från Tollius tiger Krilon om sitt eget lidande och inriktar sig i stället på andras och på samhällsutvecklingen i stort. Konfrontationen belyser härigenom trilogins själva huvudtema.

Men Krilon är motsägelsefull: samtidigt som han företräder en relativistisk kunskapssyn och menar att sanningen är allt för komplex för att enkelt kunna ”bekännas”, tvekar han inte om att uttala vad som är det rätta, det sanna.

tisdag 30 mars 2010

Cd, English Chamber Orchestra med solister framför Händel-oratorium

English Chamber orchestra, Felicity Palmer m.fl. sångare
Händel: Semele
(Alto)

Händel-oratoriet Semele från 1744, med libretto baserat på Ovidius Metamorfoser, blev aldrig framgångsrikt, möjligen på grund av anstötligt passionerade kärleksintriger i forngrekisk miljö. Semele är ett rätt ojämnt verk; den snåriga intrigen har på något sätt gjort även musiken snårig. Inspelningen med Johannes Somary, gjord 1973, saknar den framhävda dynamik som numera präglar Händeltolkningar – men välgjort är det likafullt. Dock kanske inte mer än så…

Cd, Bach-Collegium Stuttgart spelar Händel

Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart samt sångsolister
Georg Friedrich Händel: Saul
(hänssler Classic)

Under den senaste femårsperioden har utgivits en stor mängd operor och oratorer av Händel – varav många aldrig eller sällan iscensatts i modern tid. Oratoriet Saul, som väl torde tillhöra kompositörens mer kända, är ett enastående rikt verk – och denna dubbel-cd, fylld av tysk precision, men också av virtuost artisteri, gör det full rättvisa. Sångsolister som sopranen Kirsten Blaise gör lyssnandet till stor fest.

Cd, Slätstrukna Händeltolkningar

L’Ecole d’Orphée
Händel: kammarmusik
(Regis)

Underligt hur det kan bli så platt när allt görs så perfekt. Trots att rutinerade och duktiga ensemblen L’Ecole d’Orphée specialiserat sig på just barockmusik och dessutom genomgående visar förtrogenhet med genren är dessa tolkningar ofantligt slätstrukna. De här triosonaterna och sonaterna är verkligen dynamiskt intressanta men ensemblen spelar dem jämntjockt och karaktärslöst. Man får intrycket av en samling byråkrater som utan känsloengagemang skrider till verket…

måndag 29 mars 2010

Cd, Accademia Bizantina, med fina Händel-tolkningar

Accademia Bizantina, Andreas Scholl, countertenor, Hélène Guilmette, sopran
Händel: Il duello amoroso
(Harmonia Mundi)

Accademia Bizantina, grundad 1983 av italienare, har med tiden blivit en av Europas främsta ensembler specialiserade på barockmusik på tidstrogna instrument. Tillsammans med ypperliga sångsolister framför de här dramatiskt levande tolkningar av en serie kammarkantater som Händel skrev när han i 20-årsåldern anlände till Italien – och som där mottogs med jubel. Duetterna i titelnumret mellan Scholls lyriskt uppdrivna kontratenor och kanadeniskan Hélène Guilmettes glödvarma sopran tillhör en av många höjdpunkter i denna ungdomliga Händel-musik; corelliskt studsig och med en melodik höglyftad som av det italienska ljuset.

Ann-Marie Ljungbergs fjärde roman

Ann-Marie Ljungberg
Mörker, stanna hos mig
(Alfabeta)

Ann-Marie Ljungberg debuterade 1998 med den roadmovie-liknande romanen Resa till Kautokeino. Därefter kom Färjenäs, som beskrev vilsna existenser i en förslummad Göteborgsförort – men tyvärr var denna roman lika vilsen som dess gestalter. Det hjälpte inte hur än polisbilarna for runt mellan de slitna kråkslotten: romanen förblev långtråkig.

Och den tredje romanen, Simone de Beavoirs hjärta, präglades av platt dramaturgi och en prosa lika trivial som romanens miljöer. En typisk passage löd sålunda: ”För Katarina bestod tiden av pannkaksstekning, tjat på Stefan, pluggande, biodynamiskt odlad mat med Paul, Lena och Tove, fotbollsträning och dagis.” Mer spännande än så blev det aldrig – vare sig för bokens personer eller för läsaren.

Nu kunde man ju tänka sig att den nya romanen, Mörker, stanna hos mig, skulle bli en betydligt mer spännande sak. Det är nämligen en historia fylld av sprängstoff. Boken handlar om det kanske värsta terrordådet i svensk 1900-talshistoria: sprängningen 1940 av arbetartidningen Norrskensflamman i Luleå, varvid fem personer dog. Bakom attentatet stod stadens polismästare, militärer och en journalist på tidningskollegan Norrbottenskuriren.

Norrskensflamman, som häromåret firade hundraårsjubileum och som numera betecknar sig som oberoende socialistisk, drog på sig mycket kritik inte minst i början av andra världskriget, framför allt vid den tid då Rysslands anföll Finland. I Sverige bedrevs den vintern systematiska förföljelser av kommunister. Svensk säkerhetstjänst hade registerkort på 40 000 kommunister – varav många inkallades och sedan sattes i interneringsläger. Militären såg även till att kommunister sparkades från sina arbeten och att en rad kommunisttidningar belades med transportförbud. Enbart i februari månad 1940 gjordes husrannsakan hos nästan 1 000 svenska kommunister och ett femtiotal kommunistiska lokaler genomsöktes.

Det är mot denna bakgrund man ska se komplotten mot Norrskensflamman. Många i Sverige såg vid denna tid kommunister som potentiella landsförrädare. Att spränga Norrskensflamman betraktades i högerkretsar som ett tillfälle att spränga ett tillhåll ryska lakejer.

Ann-Marie Ljungberg har utgått från Ulf Oldbergs dokumentär Attentatet på Norrskensflamman, men hennes roman är att betrakta som fiktion, inte som något slags dokumentärroman. Ljungberg har här skrivit en av sina starkaste saker hittills, inte minst för att hennes dragning åt det skissartade och gåtfulla här ingått en suggestiv symbios med själva ämnet. Författaren berättar om attentatet ur attentatsmannen Paul Wilhelmssons perspektiv, och där mycket av det större skeendet förblir en gåtfull, kringliggande rymd. Romanen är strukturerad som en thriller, med ideliga perspektivskiften mellan planläggning av sprängningen och efterföljande domstolsförhandlingar, där historien rullas upp.

Problemet är bara att så lite av historien verkligen rullas upp: det mesta förblir töckenartat och själva attentatet placeras aldrig in i ett större sammanhang, varför det hela blir extra gåtfullt. Ann-Marie Ljungberg ger emellanåt suggestiva skildringar av konspiratoriska möten på gammaldags stadshotell med stärkta linnedukar och diskreta kypare och med hemliga möten i en mörk stad där livet pågår som i en stor frysbox. Synd bara att hon inte förmått göra mer av de möjligheter som denna gång, faktiskt, stått till buds. Historien om attentatet på Norrskensflamman förblir – fatalt nog – dunkelt, romanen igenom.

söndag 28 mars 2010

Cd, Gävlesymfonikerna framför Hummel

Gävlesymfonikerna, Christopher Hinterhuber, piano
Verk av Johann Nepomuk Hummel
(Naxos)

Mozarteleven Hummel blev en berömd pianovirtuos, och hans orkesterverk var länge, fram till tidigt 1900-tal, mycket omtyckta – men sedan har Hummel i stort sett försvunnit ur musikhistorien. Måtte denna cd ändra på saken! Gävlesymfonikerna är bättre än på länge, österrikiske nytillskottet på pianohimlen mycket förtroendefull – och musiken så njutbar att man fröjdas. Stilistiskt målar Hummel längs linjen Mozart—Beethoven—Chopin.

Cd, Susanne Rydén sjunger Haydn-kantater

Susanne Rydén, sopran, Mark Tatlow, piano
Joseph Haydn: sånger och kantater
(Berlin Classics)

Av alla nu verksamma svenska solosångare torde Susanne Rydén vara den främsta inom genren barockmusik. Intrycket bekräftas när hon här möter i intimt kammarformat, ackompanjerad av skicklige Mark Tatlow på en hammarflygel från Haydns tid (med gammalmodig klang). Den spänstigt graciösa solokantaten ”Arianna a Naxos” är en av flera höjdpunkter på denna finsmakar-cd.

lördag 27 mars 2010

Cd, Gävlesymfonikerna

Gävlesymfonikerna, Peter Olofsson, violin
Andreas Hallén: diverse orkesterverk
(Sterling)

Andreas Hallén var vid förra sekelskiftet en av Sveriges mest framgångsrika tonsättare – och kanske än mer framgångsrik i Tyskland, där man gillade blandningen av wagnertongångar och svensk nationalromantik. Mycket av Halléns storvulna, numera bortglömda musik (han skrev bl.a. flera operor) framförs här utmärkt, men ibland lite spänningslöst, av Gävlesymfonikerna under Christopher Fifield. Vill man komma svensk nationalromantik inpå livet anbefalles ”Gustaf Wasas saga” och ”Sphärenklänge”, påminnande om Grieg och Peterson-Berger och – faktiskt – Hugo Alfvén. Ett stycke musikhistoria som borde återuppväckas på landets konserthus.

fredag 26 mars 2010

Del av altartavla, Ovanmyra

Dubbeldörr in mot församlingssalen

Ovanmyra missionshus 26 mars, +1 grad

Cd, Raphael String Quartet

Raphael String Quartet, Jan Röling, piano
Grieg: stråkkvartett 1 och 2 m.m.
(Regis)

”Jag vill inte komma med trivialiteter”, skrev Edvard Grieg apropå sin första stråkkvartett: den passionerade, extremt rörliga stråkkvartett nr 1, skriven sommaren 1878. Det är inte ofta man får höra den spelas så på liv och död som här: sårigt, fullständigt naket... Även stråkkvartett nr 2 ges en drabbande intensitet – liksom andantesatsen i den pianotrio som återfanns 1978 – och detta är bland det vackraste Grieg skrivit… Snart 25-åriga holländska Raphael String Quartet borde snarast bege sig på Skandinavienturné med denna musik.

torsdag 25 mars 2010

Det finns en typ av bisats

som ligger nära de konditionala i fråga om betydelse, nämligen de s.k. KONCESSIVA eller MEDGIVANDE. Dessa adverbialbisatser inleds av koncessiva konjunktioner, inte sällan kallade MOTSATSKONJUNKTIONER.
De koncessiva bisatserna kan indelas i samma kategorier som de konditionala, nämligen i reeella och hypotetiska.

(Ljung/Ohlander, Allmän grammatik, 1971)

Dalasinfoniettan + Peter Asplund Quartet = cd-skiva

Kristinehallen, Falun, 23/3
Dalasinfoniettan, Peter Asplunds kvartett
Dirigent: Mats Hålling

Morgonen efter konserten sitter jag och skriver denna text med musiken klingande under mina händer: under tangentbordet snurrar cd-skivan ”Asplund meets Bernstein” (Prophone). Det är en utomordentlig inspelning: än vassare i skärpan än onsdagskvällens evenemang, där Dalasinfoniettan emellanåt framstod som lite väl tillbakalutad i sitt spel.

Å andra sidan ger Mats Hållings Bernstein-arrangemang en synnerligen filtrerad Bernstein; kapellmästare Hålling koncentrerar sig på jazzkvartetten och tilldelar (åtminstone ofta) orkestern en påfallande ackompanjerande roll, med smäktande stråkmattor, osv. Bernsteins generellt så kulörta, på gränsen till grälla orkesterkolorit är hos Hålling starkt nedtonad – så till den grad att Dalasinfoniettan fick en undanskymd, ganska anonym roll.

Men mycket var oerhört bra. ”Glitter and be gay”, ”Neverland”, ”I feel pretty” och åtskilligt annat: suggestivt och prunkande; och i de stycken som kvartetten framförde utan orkester återfick jag känslan från Fasching jazzklubb när något riktigt stort hände där. Peter Asplunds kvartett håller närmast världsklass. Jacob Karlzon framstod som en flygelns elegant, en upphöjt säker lebeman som med enkla medel skapade magi; Hans Andersson hanterade basen med ett otroligt lätt handlag, medan trummisen Johan Löfcrantz Ramsey utgjorde ett veritabelt energikraftverk vid slagverket; vid ett tillfälle dundrade han på med sådan intensivitet att trumpinnen for iväg som en projektil.

Peter Asplunds trumpetspel är enastående. Han är i nivå med Jan Allan – trumpetaren från Falun som under 90-talet var min favorit bland svenska jazztrumpetare. Asplund spelar med en skimrande ton och han leder sin jazzgrupp med briljans.

I det stora hela: Peter Asplunds kvartett spelar sofistikerad jazz som bygger vidare på slowjazz-genren från 50-talet och tidigt 60-tal. Det är snygg och smart musik. Dock måste vissa frågor ställas med anledning av ett konsertsamarbete som detta. Hur långt kan s.k. cross-over-evenemang drivas? Vore det i sin ordning om Dalasinfoniettan spelade in en skiva med en popgrupp och sedan i samband med gruppens skivsläpp avslutade samarbetet med konsert? Är också samarbete med unga rappare möjliga? Är det OK om orkestern medverkar som förband på raveparty i Ludvika? Får egen konserttid på Peace&Love? Kort sagt: Var går gränsen för musikaliska samarbeten, och hur ska dessa gränser sättas?

Cd, Grex Vocalis

Grex vocalis
Edvard Grieg: diverse körmusik
(Lindberg)

Här möter väl inövade körverk, sjungna av sentida landsmän till Edvard Grieg; verken framförs omväxlande av manskör, damkör och blandad kör. Det frikostiga urvalet inkluderar finstämda barnsånger, ystra skämt i folkton för manskör och vackra psalmarrangemang. Må vara att dessa ensembler ibland förhåller sig aningen lättsinnigt till materialet, men som helhet en vederkvickelse – och en påminnelse om Griegs otroliga bredd.

onsdag 24 mars 2010

Den svenska poliskåren skjuter allt oftare skarpt

En afrikansk invandrare mördades i början av 2000-talet på öppen gata i New York. Händelser av detta slag är tyvärr inte så ovanliga i "the Big Apple". Men det här mordet väckte stor uppståndelse.

Fyra civilklädda poliser hade fått för sig att den mörkhyade mannen på trottoaren var en brottsling. Utan förvarning drog de sina revolvrar och sköt vilt. 22-årige Amadou Djallo dog omedelbart.

I den efterföljande utredningen konstaterades att poliserna avfyrat 41 (!!!) skott mot mannen, som, visade det sig, inte hade gjort något olagligt.

Händelsen förvärrade rasmotsättningarna i staden medförde omfattande demonstrationer mot polisen. I samband därmed arresterades tusentals protesterande (de sköts åtminstone inte ihjäl).

New York-poliserna som sköt 22-åringen försvarade sig med att de kände sig hotade: den unge afrikanen "uppförde sig konstigt och hade ena fickan i handen".

Det är en motivering som påminner om en händelse utanför Kalmar, för något år sedan. En polisbil började förfölja en bil som de tyckte körde "konstigt" på den stora riksvägen. De prejade fordonet, som tvangs ned i diket. Den ena polisen uppfattade föraren som hotfull och sköt honom till döds. Polismännen hävdade att bilen var stulen och att de handlade i nödvärn. Senare har det visat sig att bilen inte alls var stulen. De unga männen i bilen hade inte alls begått något brott, och inte heller medförde de några vapen.

Det räcker med att gå till den svenska polisens egen statistik för att kunna konstatera att de allt mer använder sina vapen. Häromåret avlossade ett 30-tal poliser sina tjänstevapen i samband med ingripanden. Tre misstänkta brottslingar sköts till döds. En 46-årig man sköts i sitt eget hem, när han skulle gripas; en 27-åring som skulle gripas i Järna mördades av en närpolischef; och i samband med ett familjebråk i Falun dödades en 50-årig man.

I början av 2000-talet fick polisens ledningscentral i Norrköping larm om en misstänkt båtstöld. Ansvarig chef sände iväg hela sju polisbilar, för att snabbt spärra av eventuella flyktvägar. När en SAAB tvärvände vid en av spärrarna antog poliserna att det var båttjuven och inledde en vild biljakt. Den förföljda SAAB:en körde i diket. Föraren försökte fly, men polisen hann upp den flyende och sköt honom till döds.

Metoden att först skjuta och därefter förhöra är till och med i västernfilmer en tvivelaktig metod. Nu tycks den emellertid ha blivit standard i det svenska "rättssamhället".

Enligt statuterna har polisen rätt att skjuta skarpt "för att rädda liv". Det tycks emellertid som om poliskåren tolkat denna rättighet på motsatt vis. Poliser har dessutom rätt att skjuta skarpt i nödvärnssituationer - och det är den senare paragrafen som fått legitimera det ökande användandet av tjänstevapen.

Frågan är emellertid hur långt tolkningen av "nödvärnssituation" kan drivas. Fortsätter nuvarande utveckling kan ju poliser skjuta vilt omkring sig så snart de känner sig hotade.

Att känna sig hotad är en högst subjektiv upplevelse. Det behövs inte särskilt mycket för att en person skall kunna känna sig hotad - inte minst om personen ifråga är polis och anhängare av "nolltoleransmodellen".

Lagrummet om "nödvärnssituation" gör det därför i princip möjligt för den enskilde polismannen att undgå straffrättsligt ansvar. Hur skulle en åklagare kunna visa att den åklagade inte hade känt sig hotad?

Sett ur medborgarperspektiv är utvecklingen oroande.

Från polisens sida verkar man dock ta lugnt på den senaste tidens dödsskjutningar.

"Min uppfattning är att poliserna är mer restriktiva med sina vapen i dag än förr", säger Anders Olofsson, kommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Det är förvånande att massmedia i sådan liten utsträckning, om alls, intresserat sig för polisens allt brutalare metoder.

Den svenska poliskåren, som med sina baseballiknande kepsar för några år sedan "stylades" om efter amerikanskt mönster, borde redan för länge sedan ingående ha granskats - men i stället tiger medierna.

Det kan inte uteslutas att en bidragande orsak är det faktum att massmedia traditionellt använder sig av polisen som en av sina främsta nyhetskällor. En stor del av våra nyheter emanerar direkt från polisens ledningscentraler, där vakthavande befäl föredrar polisens aktiviteter för hungriga nyhetsredaktörer.

Visserligen blir det rubriker när polisen skjuter ihjäl misstänkta brottslingar - men någon uppföljning, någon egentlig debatt och granskning av fenomenet, har inte kommit till stånd (låt vara att det i Stockholm i våras hölls en demonstration mot det ökade polisvåldet; den uppmärksammades typiskt nog knappast alls i media). Dessutom är det signifikant att journalister nästan inte alls fördjupat sig i det som framkom genom utredningen av Palme-mordet: att grupper inom Stockholmspolisen åtminstone varit öppet nazistiska, och att de haft hemliga möten, osv.

Skall vi helt enkelt acceptera att en och annan brottsling, eller misstänkt brottsling, nu och då kan råka bli ihjälskjuten? Och är det rimligt - som i Norrköping - att en polisman som mördat inte ens arresterats - utan tvärtom fortsätter sin tjänst, som om ingenting hänt?

För inte så länge sedan misshandlades en man som fått hjärnblödning och satt hopsjunken i sin bil. När polis kom till platsen trodde man att han var berusad, och när han försökte värja sig trodde man att han försökte göra motstånd, varför han dels attackerades med batonger, dels kopplades med handbojor.

Enligt Amnesty International har det under senare år förekommit vid en rad tillfällen att polisen misshandlat personer som häktats. Ett av de mest omtalade fallen är Osmo Vallo. Amnesty International anser det klarlagt att Vallo utsattes för tortyr och kräver en ny utredning om vad som egentligen hände.

Den svenska poliskåren kan kategoriseras dels i en allmän kår, vars medlemmar beter sig som rena kommandosoldaterna och inte drar sig för våldsanvändning, dels en stor grupp närpoliser, där metoderna mer handlar om infiltrering, utifrån nolltoleranskonceptet.

"Nolltolerans" är ett amerikanskt begrepp, lanserat i en artikel 1982 där den konservative statsvetaren James Q Wilson och kriminologen George Kelling hävdar att samhället skulle vinna på om polisen snabbt ingriper vid varje form av ordningsstörande beteende.

I New York har polisen etablerat en ny standard i och med att termen "nolltolerans" omsatts i praktiken - med den konservative borgmästaren Giulianis välsignelse.

Svenska poliser har efter studiebesök i USA börjat använda sig mer och mer av nolltoleransmodellen. Häromåret ägnade sig mängder av närpoliser åt att spionera på ungdomar i Stockholms förorter, i avsikt att klarlägga i princip vartenda ungdomsgäng. I Eskilstuna, Örebro och andra städer förekommer det att polispatruller ger sig ut på gator och torg för att skingra minsta antydan till ungdomsgäng - och detta i brottsförebyggande syfte.

Inte heller kring detta har det förekommit någon egentlig debatt här i landet.

Som ytterligare exempel kan nämnas att 18 poliser häromåret infiltrerade ett raveparty i Göteborg. Utklädda till festsugna ungdomar spionerade de aderton efter eventuell narkotika.

Som ett utslag av den nya nolltoleransen kan nog räknas även följande: häromåret stal en ung man ett stycke skinka i en livsmedelsbutik i Stockholm. Två poliser uppmärksammade händelsen och förföljde snattaren med dragna vapen. Jakten fortsatte över tunnelbaneperrongerna.

Enligt traditionell kristen liturgi är det Gud Fader som skall "döma, levande och döda".

Om i stället polisen tar sig an uppgiften lever vi alla farligt.

Ny bok av Ida Linde

Ida Linde
Om jag glömmer dig blir jag en annan
(Norstedts)

”Sjöarna har börjat breda ut sig till ett mönster. Lungorna ligger på varsin sida. Om jag glömmer dig blir jag en annan.”

Jag läser 29-åriga Ida Lindes nya bok, som kommer två år efter debuten med den episka diktsviten Maskinflickans testamente och som rymmer två åtskilda prosatexter: den ena beskriver i gåtfulla ordalag en ryttare vars häst vägrar hoppa vid en vattengrav; den andra beskriver i lika gåtfulla ordalag en liten flickas lantliga sommarupplevelser tillsammans med en morfar.

Vad handlar texterna om? Alltsammans förblir abstrakt, fragmentariskt och gåtfullt. Texterna om flickan kan ibland påminna om Mare Kandres tidiga 80-talsromaner, men hos Ida Linde finns inte samma sinnliga närvaro och prunkande prosa. Lindes prosa är mera stramt barock, och antydande snarare än gestaltande. Författaren ruvar på sin berättelse: hon ger den bara i form av små skärvor och överlåter sedan åt läsaren att om möjligt foga samman till en helhet.

Den aktuella boken är av just den postmoderna typ som premieras på de stora förlagen och på skrivarutbildningar (Ida Linde har gått kursen ”litterär gestaltning” i Göteborg och arbetar redan som ”skrivpedagog”). Trendigt – men ekande tomt.

tisdag 23 mars 2010

Avhandling om Jussi Björling och hans uppväxt

Juvas Marianne Liljas: Vad månde blifva af dessa barnen?
(Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning/KMH-förlaget)


Juvas Marianne Liljas har skrivit en omfångsrik avhandling om operasångaren David Björling och hans tre sjungande pojkar, Björlingkvartetten, som ju väckte enormt uppseende i början av 1900-talet, med landsvida turnéer år efter år.

Till att börja med deltog även mamman, Ester Björling, men 1917 dog hon, 35 år gammal. Pojkarna – då 4, 5 och 7 år – sjöng vid begravningen; en scen som Borlänge Tidning senare beskrev: ”De små gossarna Björling sjöngo en norsk hymn i gravkoret, men då kistan sänktes ner i graven brusto tårarna lös hos de små…”

Man kan se framför sig hur de väldrillade pojkarna stramt åtlyder uppgiften att sjunga för mamma – men hur sedan, när jord faller ner över kistlocket, allting bara brister.

Nio år senare avlider fadern, mitt under en turné, men trots detta genomför pojkarna en aviserad konsert samma dag. Så djupt satt pliktkänslan gentemot publiken!

Juvas Marianne Liljas har inriktat sig på att belysa David Björling som sångpedagog. Men vad betydde de facto hans musikaliska fostran för exempelvis Jussi Björling? Den frågan fördjupas inte. Och vad hände egentligen efter faderns död: Varför och hur upplöstes ensemblen? Om detta nämns ingenting.

David Björling, som efter att ha nekats engagemang vid Stockholmsoperan avbröt en lovande solistkarriär, tycks ha tagit skadan igen genom att drilla sina tre pojkar till perfektion. Och hela tiden förefaller han ha fäst störst förhoppningar till Jussi. När denne var tio år sa han: ”Det kommer aldrig mer en tenor som Caruso – det skulle vara Jussi då.”

Juvus Marianne Liljas gör inte jämförelsen – men det är lätt att associera till den sjungande barnaskaran i Sound of music – som baseras på en historia om en verklig familjekör, där barnen drillades med hård disciplin. Också David Björling tycks ha bedrivit en sträng fostran och barnen fick på många år inte gå i skola: daglig undervisning, repetition och konserter mer eller mindre bestal dem på deras barndom. Detta faktum, och i vilken grad, och hur, pedagogiken i denna ”familjesångskola” ingick i detta större projekt, att bygga upp en ”familjeopera” med sikte på senare kontinentala studier och turnéer, berörs i endast liten grav av avhandlingsförfattaren; hon inriktar sig snarare på diskussioner om faderns ”exceptionellt tidigt inledda och entusiastiskt utförda sångutbildning” (trots att hon själv beskrivit honom som ”både lärare, förälder, impressario och turnéledare” och verksamheten som ”en familjefirma”).

”Vad månde blifva af dessa barnen”, en titel som syftar på en positiv recension efter en dalakonsert, kan i viss mån betraktas som en äreräddning av den emellanåt kritiserade David Björlings undervisningsmetoder - som Liljas till stor del finner mycket lovvärda; hon drar rentav paralleller till nutidens populära suzukimetod. Författaren finner att David Björling eftersträvade ett naturligt utvecklande av röstresurser, med ett konsekvent avvisande av artificiella sångideal; hans barnkammarpedagogik summeras som ”en drivbänk för operasångare”.

Juvus Marianne Liljas svänger sig emellanåt med typisk forskarjargong – ”vokalpedagogiska landskap”, ”tolkningsdesign” – men i det stora hela är hennes avhandling spännande att läsa – samtidigt som den kastar nytt ljus på Jussi Björling och hans bröders uppväxtförhållanden.

cd, Epoca Barocca

Epoca Barocca
Giovanni Benedetto Platti: Sonatas&Trios
(cpo)

Den fjorton år gamla ensemblen Epoca Barocca (vars sammansättning varierar beroende på vilka slags verk man tar sig an) har specialiserat sig på mer eller mindre bortglömda barockkompositörer. En av många sådana är denne Giovanni Benedetto Platti (död 1763), vars sprudlande ljusa barock är mer tidstypisk än särpräglad men med sin vitalitet och välfunna instrumentering ändå ger mersmak. Och musikerna (stråkar och blåsare) tycks lägga ner hela sin själ i dessa tolkningar, präglade av lust och fägring stor.

måndag 22 mars 2010

cd, Academy of Ancient Music

Academy of Ancient Music
Geminiani: Concerti Grossi 7–12
(Harmonia Mundi)

Franscesco Geminiani är känd för att ha skrivit den första violinskolan (1731) men minst lika mycket för sin melodiska barockmusik. Som ung var han elev till Corelli, men likt Händel flyttade Geminiani till London. Här framförs Concerto grosso som visserligen Corelli skrivit men som Geminiani arbetade vidare på: det är fantasifulla fortsättningar: ett musikaliskt utforskande av den musikens ytterligare möjligheter. Man gjorde så under barocken: lånade ogenerat av andra och satte sedan sin egen stämpel på musiken. Detta är, kan man säga, Corelli à la Geminiani. Andrew Manze är en lysande ensembleledare och här även violinsolist; musiken strålar av uppsluppen spelglädje.

Cd, Maria Kliegel/Nina Tichman spelar Fauré

Maria Kliegel, cello, Nina Tichman, piano
Verk av Gabriel Fauré
(Naxos)

En cd fylld av fantastiska Fauré-folkningar! Maria Kliegel, som haft Rostropiovich som mentor (man kan nästan höra det!), inleder med den hyperomantiska ”Elégie”, som ligger cellokonserten nära, fortsätter med de omfångsrika sonaterna 1 och 2, för cello och piano, och avrundar med underbara ”Après un rêve” och ”Sérénade”. Pianisten Nina Tichman har spelat mycket ihop med Maria Kliegel – det hörs, det också.

söndag 21 mars 2010

Sensommar 2009, Ovanmyra missionshus

Ny bok av Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt
Sahara
(h:ström förlag)

Efter den politiska thrillern Sammanflöden utkommer nu Jonas Sjöstedt med en fristående fortsättning, etiketterad som ”kriminalroman”. Det låter lite gammaldags, lite förnämare än gängse deckare; ungefär som ”cigarrcigarrill” i förhållande till vanliga cigarretter. Men formen passar onekligen den ambitiöse Sjöstedt, för vilken begrepp som ”demokratiunderskatt” är mer än bara ett ord.

Jonas Sjöstedt, framträdande politiker för vänsterpartiet och under många år EU-parlamentariker, har gjort sig känd som en obönhörlig EU-kritiker. Just EU-kritiken var fundamental i hans förra bok, som tog upp problemet med sammanflätning av politisk och ekonomisk makt.

Jonas Sjöstedts uppföljare, Sahara, låter flera av personerna i den förra återkomma – här på nya, rafflande äventyr. Fler mord inträffar på EU-parlamentet och återigen blir David Löf och andra i partigruppen i Bryssel indragna i komplexa händelseförlopp, där det efterhand står klart att den franska och den marockanska säkerhetstjänsten gemensamt drar i trådarna till den mörkläggning som inleds sedan en person från det av Marocko ockuperade västra Sahara kommit till Bryssel för att lägga fram bevis för att ockupationsmakten bistår narkotikasmuggling från Västsahara till EU.

Så mynnar även denna bok i frätande kritik mot EU och mot den korruption som på olika nivåer frodas. Eller som en av vänsterpartisterna i Bryssel här konstaterar: ”EU måste framförallt ompröva sin politik till gentemot Marocko, idag är den ett indirekt stöd till ockupationen av Västra Sahara.” Och i ett efterord fastslår författaren: ”Omvärldens engagemang för sahariernas rätt till sitt land är ofta svagt. Det är den verkliga bakgrunden till historien i denna bok.”

Romanen är skickligt upplagd. Fängslad slukar jag den i ett nafs. Jonas Sjöstedt är en säker berättare som med enkla, effektiva medel får alltsammans att framstå med filmisk tydlighet. Interiörerna bakom toppolitikens kulisser blir skrämmande påminnelser om vilka manipulationer och oegentligheter som ständigt frodas i maktens innersta korridorer.

Intressant monografi om Dramaten

Dag Kronlund
Hundra år på Nybroplan
(Stockholmia förlag)

Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv, har skrivit en ytterst kompetent och ambitiöst upplagd monografi om den svenska nationalscenens historia. Det är en påkostad volym med mängder av föreställningsfoton och som kronologiskt återberättar Dramatens historia; tämligen summariskt vad gäller de första scenerna från Gustav III:s tid; mer ingående från och med invigningen av det pampiga jugendhuset vid Nybroviken 1908.

I samband med Dramatens tvåhundraårsjubileum 1988 publicerades en pompös, lite slarvigt hopkommen monografi; jämfört med den ganska ytliga festskriften är Dag Kronlunds genomarbetade verk av en helt annan klass – och kan rekommenderas till alla med intresse för denna svenska nationalscen. Dag Kronlunds genomgång inbegriper såväl tekniska som byggnadstekniska aspekter, de olika teaterchefernas insatser, men också ganska ingående dokumentation av enskilda föreställningar och enskilda skådespelares insatser. Här bjuds kort sagt allsidig teaterhistoria.

När man i dag besöker Dramaten kanske man inte tänker på att området är gammal havsbotten, men så är det, och just de besvärliga markförhållandena medförde att omfattande pålningsarbeten blev nödvändiga i början av 1900-talet. Och i leran under det blivande Dramatenhuset hittade man två stora fartygsvrak!

Dag Kronlund ger en intressant genomgång av inte minst all konstnärlig utsmyckning som den nya nationalscenen fick; överdådet kan sättas i samband med att det svenska konsthantverket just då upplevde en kraftig renässans – tydligt från och med den stora konst- och industriutställningen på Djurgården 1897. Dramatenhusets interiör kan mer eller mindre ses som en orgie i tidig jugend.

Här beskrivs också de vackra restauranger som tidigare funnits i Dramatenhuset; från arkivet har kopierats matsedlar från 1920-talet, varav framgår att etablissemanget bjöd på ”daglig middags- och aftonkonsert”. I detta sammanhang kan också påminnas om att Dramatenscenen byggdes med ett orkesterdike; de första åren var det i regel orkestermusik till talteaterföreställningarna.

På 1930-talet var det nära att Dramaten helt byggdes om, till en funkislokal i tidens anda. Man ansåg att teatern skulle få mer av folkteaterkaraktär och ser man på arkitektritningarna i 1934 års betänkande framgår det tydligt att lokalen fullständigt skulle omgestaltas. Ombyggnationen uteblev dock på grund av brist på pengar (detta var bara några år efter Kreuger-kraschen).

Noteras kan att den mest spelade av alla pjäser på Dramatens stora scen är Birger Sjöbergs Kvartetten som sprängdes, som iscensattes 1935 och spelades hela 156 gånger.

Dag Kronlund återberättar också den tragiska historien om hur teaterchef Ingmar Bergman en januaridag hämtades av två poliser. Han misstänktes för skattebrott, det gjordes husrannsakan, hans pass beslagtogs. Efterhand avskrevs alla misstankar, men då var skadan skedd. Ingmar Bergman knäcktes av händelsen och mer eller mindre flydde till Tyskland, där han många år levde i exil.

När var Dramaten som mest progressivt? Förmodligen i slutet av 1970-talet, under Jan-Olof Strandbergs chefskap. Strandberg försökte på olika sätt demokratisera arbetsprocesserna, samtidigt som han med Stormenprojektet 1978 väckte stort uppseende. Dramatenfasaden byggdes in och visade kärnkraftsarbetare i jätteformat, solfångare, vindsnurror osv. – och på scenen spelades en pjäs av Carl Johan Seth utfrågad som en hearing efter ett tänkt kärnkraftshaveri.

Cd, Ensemble la Monica

Ensemble la Monica (Christina Sönstevold, traversflöjt; Knut Sönstevold, bas-oboe; Suzanne Persson, luta och barockgitarr)
Musik av La Barre, Gaillard m.fl.
(SFZ Records, Sverige)

Ensemble la Monica skivdebuterar med barockmusik, huvudsakligen fransk sådan - generellt lättare, luftigare och känslomässigt mer återhållen än den vid samma tid i Europa dominerande italienska barockmusiken. Ensemblens sammansättning torde vara helt unik: barockflöjt, barockfagott och teorb (ett slags luta). Huruvida verken som framförs är skrivna för denna sättning är oklart, men spännvidden mellan instrumentens uttryck och en viss ”gleshet” i arrangemangen gör musiken extra luftig. De tre instrumenten kommunicerar med så artskilda uttryck att det hela blir mycket spännande. Dock finns här en uttrycksiver som ibland sker på bekostnad av verklig vila i de ofta spröda verken. Som debut betraktat är det dock utomordentligt.

lördag 20 mars 2010

Livet är en gåta

som ingen kan gissa

Ett liv utan kärlek, ett år utan sommar

Kärleken drar som tio par oxar.

Tålamod är starkare än diamant.

Vishet är bättre än harnesk.

Den är rik, vars rikedom ingen känner till.

Cd, Emma Kirkby och Jakob Lindberg

Emma Kirkby, sopran, Jakob Lindberg, luta
Musique and Sweet Poetrie (1600-talsmusik av åtskilliga kompositörer)
(BIS)

Har man hört Jakob Lindberg konsertera på luta och samtidigt insett hans passion för instrumentet (han undervisar på Londons Royal College of Music och konserterar dessutom världen över) är det egentligen föga förvånande att denne virtuos skulle stämma möte i skivstudion med en annan soloartist som också brinner för renässansmusik: Emma Kirkby. På denna cd, som ger ett brett rundsvep över musik komponerad för luta och solosång, sjunker man ner i 1600-talet som i en musikbyggd länsfåtölj. Var och en är de enastående; tillsammans sagolika.

fredag 19 mars 2010

Scott Ross

när han spelar Scarlatti på cembalo...
Vilken fullkomlig artist!
(Med ens tycker jag att han överglänser Glenn Gould.)

Cd, Elias String Quartet

Elias String Quartet
Mendelssohn: stråkkvartetterna opus 13, 80 och 81
(ASV Gold)

De unga männen och kvinnorna i engelska Elias String Quartet, bildad 1998, spelar med sådan täthet, emotionell laddning och uppövad känsla för samspel att jag närmast associerar till norska Vertavo-kvartetten, som ju närmast tillhör genrens internationella toppliga. Kvartett opus 13, skriven av en 18-årig Mendelssohn, blir här en ungdomlig seglats genom beethovenlika farvatten, gjord med sprudlande friskhet i anslaget. Som kontrast framförs de sena opus 80 och 81, med mer elaborerat tonspråk. Förfaret tolkas stämmornas girlangartade sammantvinningar. Med kvartettspel på denna nivå ligger världen öppen för Elias String Quartet.

Praktverk om dalmåleri

Roland Andersson, Rune Bondjers, Johan Knutsson och Margareta Andersson
Dalmåleri
(Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter nr 28)

Det är minsann inte svårt att låta sig imponeras av detta formidabla praktverk; av denna drygt 600-sidiga tegelsten (som närmare bestämt torde motsvara 2—3 tegelstenar). Faktiskt imponerar här det mesta: ambitioner, utförande, innehåll…

När dalabönderna drog fram med sina målardon fick de ibland höra nedlåtande kommentarer från de högre klasserna, där många såg ned på detta märkliga ”kludd” – men några hundra år senare är det just i de s.k. högre klasserna (inte minst bland alla nyrika som på senare år investerat i ståndsmässiga lantegendomar) som de alltmer skyhögt prissatta dalmålerierna samlas och beundras.

Den förvånansvärt påkostade trekilosboken, som även rymmer 500 utomordentligt reproducerade bilder, måste direkt betraktas som ett nytt välkommet standardverk vad gäller dalmåleri. Hittillsvarande förnämsta verk i genren akterseglas omedelbart – tonar bort som en prick vid horisonten: Svante Svärdströms ”Dalmålningar och deras förlagor”, en 176-sidig volym från 1949, framstår med ens som en liten jolle i kölvattnet av 2007 års magnifika lustjakt till bok.

Samtidigt som den nya boken överväldigar, nästan så man känner övermättnad (finns över huvud taget mer att säga i ämnet, kan man undra) väcker den oavbrutet nytt intresse, ny hunger. Författarna sprider intresse för sitt ämne och belyser det utifrån en rad infallsvinklar – vilket några kapitelrubriker får exemplifiera: Dalmåleriet i jämförande perspektiv; Dalmåleriet i konst- och inredningshistorien; Dalmålarnas motiv; Dalmålarnas färger… Dock saknar jag mer ingående resonemang om somliga aspekter. I vad mån kan genren tillskrivas 1770-talets missväxt och svält i Dalarna? I vad mån utfördes dalmåleriet för att just dylika bilder efterfrågades; och i vad mån var det uppfunnet, tillkommet av spontan lust? Jag skulle också gärna ha sett mer av jämförelser med andra nordiska länders konst vid denna tid (i synnerhet som flera nordiska symposier om det folkliga vägg- och bonadsmåleriet föregått den aktuella boken). Hur ser exempelvis släktskapet ut mellan norska Telemarks ”rosenmalinger” och de tidiga rättviksmålarnas ”rosmålningar”?

I förordet (högtidligt nog betitlat ”företal” – men så har minsann också landshövdingen, tillika ordförande i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, signerat det) positionsbestäms dalmåleriet som ett av det svenska kulturarvets mer särpräglade uttryck för ”folklig fantasi och egensinnigt konstskapande”. Här framgår vidare att projektet har växt fram i samarbete mellan Dalarnas hembygdsförbund, Dalarnas museum och Nordiska museet; saken har alltså till viss del uppenbarligen betraktats som ett riksintresse – något som också framgår när man ser mängden av stiftelser och fonder som varit med och bekostat utgivningen: bland annat Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Samfundet Pro Fide et Christianismo (den senare organisationens huvudsakliga uppgift är annars att ekonomiskt stödja kristen litteratur; här har man kanske sett till det faktum att dalmåleriet till väsentlig del målar bilder ur den kristna föreställningsvärlden och dåtida illustrationer i andaktslitteraturen).

Den egentliga kunskapen om dalmålarna och deras bakgrund började växa fram i början av 1900-talet, i samband med det romantiska svärmeriet för gammal bygdekultur. Gustaf Ankarcrona engagerade sig starkt i ämnet när han kom till Leksand – och just det faktum att han utgick från den bygden antas till del ligga bakom det faktum att rättviksmålarna kom lite i skymundan. Den långvariga rivaliteten mellan Leksands- och Rättviksbygderna kastar skuggor till och med över denna purfärska bok, där en av teserna är att de flesta dalmålare kom från Rättvik, inte från Leksand (protester mot denna nya historieskrivning har redan hörts från Leksand!).

En stor del av utrymmet ägnas korta biografier över kända dalmålare från 1700-talet och framåt. Till boken hör också en värdefull litteraturförteckning som redovisar i stort sett alla skrifter i ämnet. Gott så – ty forskningen om dalmåleriet torde inte vara slut med denna volym.

torsdag 18 mars 2010

Eyvind Johnsons Molnen över Metapontion nyutgiven

Eyvind Johnson
Molnen över Metapontion (nyutgåva)
Themis förlag

Under senare decennier har bokhandlarna tillhandahållit bara ett fåtal titlar av Eyvind Johnsons verk. Bara enstaka nytryck har gjorts av Albert Bonniers förlag; andra har återutgetts av nya, mycket små förlag. Den som vill läsa denne vår nobelpristagare är dock i allmänhet hänvisad till antikvariat och bibliotek.

Det är därför välkommet att det lilla stockholmsförlaget Themis vågat sig på en nyupplaga av Molnen över Metapontion, som första gången utkom 1957. Bo G Jansson, litteraturvetare i Falun, skriver i ett initierat efterord om romanen, där tidsåldrarna underfundigt växlar och en övergripande känsla av samtidighet uppstår. Elegant, och enligt sin grundläggande uppfattning om hur alla tider kan smälta samman i en, väver Eyvind Johnson samman romanens berättelser.

Eller som Stig Bäckman skrev i sin analys av romankompositionen: ”Förhållandet mellan de olika tidsskikten i Decorbies medvetande liknar således ett system av kinesiska askar: nuet rymmer det personliga förflutna, vilket i sin tur rymmer det långt avlägsna historiska förflutna.”

Berättaren, svensken Klemens Decorbie, som på 1950-talet far till Italien för att se närmre på antika ruiner i Syditalien, bär starka drag av författaren själv. Det finns även en intressant bakgrundshistoria till romanen: Eyvind Johnson reste hösten 1955 runt i Syditalien för att samla material till boken – och denna resa skildrar han i den några år senare utgivna Vägar över Metaponto. (Eyvind Johnsons författarskap präglades för övrigt av detta slags växelbruk: resa—skriva; resa—skriva.)

Precis som i Strändernas svall och de andra romanerna med historiska teman kan man utläsa både en cyklisk historiesyn och tron på mänsklig utveckling. Betraktade Eyvind Johnson historien som enbart en upprepning med smärre variationer? Knappast – må vara att kvasiradikaler på 1970-talet pådyvlade Johnson den uppfattningen och allmänt karakteriserade honom som en politiskt aningslös borgare.

Observera professor Lévys utsaga i romanen: ”Det kan tyckas, ibland när man är trött, det kan tyckas att allting har hänt förut på alla platser där man varit. /---/ Men det är nog inte så, kära kamrater. Varenda händelse är en alldeles ny händelse. Det är därför som livet ännu finns. Och det gör att vi alla kan hoppas.”

”Jag är mer radikal än de flesta har förstått”, sa den åldrade Eyvind Johnson i en av de allra sista intervjuerna med honom.

Avsnitten som beskriver slavsamhället i det forntida Storgrekland beskrivs i Lars Lönnroths Den svenska litteraturen som ”något av en antikens statarroman” – en tanke som Birgit Munkhammar utvecklar i sin essäbok Hemligskrivaren, där hon rentav ser Molnen över Metapontion som en fortsättning på Olofromanen; bland annat eftersom även den förstnämnda inkluderar ”moment av självrannsakan och återblick”.

Molnen över Metapontion – en av Eyvind Johnsons viktigaste romaner – förmedlar inte bara en inlevelsefull djupdykning i antikens slavsamhälle; den är dessutom skriven med en stilistisk lyster som fördjupar läsupplevelsen.

Ny bok med författarintervjuer

Andreas Ekström
Jag kräver att ni läser vaket och långsamt
Atlas

Andreas Ekström, journalist på Sydsvenska Dagbladets kulturredaktion, är en ung man med vida intressen: ”Jag intresserar mig särskilt för livsåksådning, forskningsfrågor, upphovsrätt, melodifestivalen, fine dining, samtida svensk litteratur, bloggvärlden, FM-rock”, osv. Denna typiskt journalistiska bredd återspeglas även i hans nyutgivna bok med samtal med författare; korta, dialogbaserade porträtt med namn som Ulf Lundell, Martin Kellerman, Ian McEwan och Horace Engdahl.

En av de intervjuade, Peter Englund, har fått äran att förhandsrecensera boken, med en text som publiceras på bokens baksida: ”Att göra intervjuer ser bedrägligen enkelt ut, vilket kanske är förklaringen till att de tämligen ofta misslyckas, eller bara blir grå dussinprodukter. Det krävs nämligen en speciell förening av intelligens och känslighet för att göra det väl, och Andreas Ekström är en av dem som verkligen besitter dessa egenskaper.” (Ekström har tidigare konkluderat sitt samtal med Peter Englund med orden att denne är ”en av de mest prestigelösa och sympatiska personer jag har mött”).

Andreas Ekströms bok har dessutom försetts med en lovsång till författaren i form av ett berömmande företal av Ulrika Knutson.

När jag kikar in på Ekströms hemsida ser jag att denne kulturjournalist inför sitt nästa bokprojekt ber allmänheten om sponsring – eller som han själv uttrycker det: ”crowd funding”. ”Varje 800 kronor möjliggör ännu en tjänstledig dag för mig.”

Självförtroendet är det uppenbarligen inget fel på.

Men vad ska man då säga om denna upphaussade bok, med ett tjugotal författarsamtal, tidigare publicerade på Sydsvenskans kultursidor. Det är småintressant, men sällan mer än så: några sidors flyktiga frågor—svar; sedan nästa författare. Man får en flyktig glimt av respektive diktare – inte mer.

tisdag 16 mars 2010

Carl-Göran Ekerwald, memoarer del två

Carl-Göran Ekerwald
Tabula rasa
Norstedts


Författaren Carl-Göran Ekerwald, född 1923 i Jämtland, utkom för fem år sedan med första delen av sina memoarer, och i höst utkommer en andra del, Tabula rasa, där han berättar om sitt liv från 1946 fram till nu.

I den första delen, Skogvaktarns pojke, anslogs snabbt tonen: ”Under det senaste året har jag varit upptagen av att återerinra mig min barndom”… Ingående berättar Ekerwald om uppväxtåren i jordbruksbygden Offerdal och förmedlar en rad spännande interiörer från ett Småbrukarsverige som inte längre finns.

Ett visst drag av naivitet återkom dock i den förra volymen. Bland annat berättade Ekerwald att han som 15-åring upplevde andra världskrigets utbrott som ”enbart spännande”. Vidare framkom att han var medlem i Nordisk ungdom (”anblicken av våra uniformspersedlar skulle bli en trösterik syn för alla ute i samhället som drömde om nyordning, askes, disciplin”) och anfäktad av nazism (detta faktum förbigick han förvånansvärt snabbt och han kommenterade knappt alls). Och när han som 21-åring gick på kadettskolan i Karlberg, mitt under brinnande världskrig, tyckte han det var viktigare att bli militär än författare (”vad världen behövde var soldater”).

Tabula rasa är, precis som föregående bok, löst disponerad: minnena blandas huller om buller. Ekerwald använder samma princip som Montaigne i sina essäer: ”jag tar sakerna i den ordning de dyker upp”. Men i den nya boken är han mer obönhörlig mot sig själv och synar sig själv mera kritiskt. Det politiska skeendet i världen intresserar honom dock föga. Han är mer nyfiken på skönlitteratur och filosofi än på nuets faktiska omvärld.

Carl-Göran Ekerwalds position i den svenska litteraturen är i hög grad liktydig med den trägne folkbildarens. Han månar ett folkligt perspektiv och ivrar dessutom för att levandegöra klassikerarvet - inte minst antikens kultur. Ekerwald har under senare år utkommit med en förbluffande mängd böcker. Hans biografier om stora europeiska författare vittnar om ansenlig lärdom, det gäller inte minst volymerna om Nietzsche, Goethe och Shakespeare; hans senare verk i övrigt präglas av en stark vilja att tränga längre och längre in i skrivandets och läsandets mysterium. Lusten att läsa och skriva går hos Ekerwald hand i hand med lusten att förmedla.

Ekerwalds lärdom och – faktiskt – klokhet, parat med den genomgående ambitionen att kommunicera, att diskutera, gör honom som vanligt stimulerande att läsa. Helst uppehåller han sig vid intellektuella och författare som i likhet med honom själv ställt sig en smula vid sidan av etablissemanget. Hans prosa är fri och associationsrik, späckad av analogier (på ett sätt som påminner om Björn Ranelid och Maja Lundgren).

Den 85-årige författarens senaste bok präglas av den melankoli som är ålderns men däremellan av en aptit på livet som är anmärkningsvärd. Hans minnesskärpa är god och episoderna många. Familjen reser till Teheran i en campingbuss, och 1977 inleder han och hustrun småbrukarliv i gröna-vågen-anda, i en liten stuga utan el. Några år senare införskaffar paret en vingård i Frankrike. Ekerwald är som vanligt motsägelsefull, men vital och spännande som få. Han är en outsider som i och med senare års våldsamma produktion med närmast en bredsladd gjort sig känd i vida kretsar – och det med all rätt.

Om Ingmar Bergman: ny bok och nya filmer

Jörn Donner
Ingmar Bergman, PM
(Ekerlids förlag)

Bilder från lekstugan
En film av Stig Björkman
(Svensk kortfilm, Folkets bio)

Bergmans hushållerska
En film av Tom Alandh
(SVT Dokumentär)

Efter Ingmar Bergmans sorti har vittnesmålen om honom blivit allt fler – och kanske också mer ogarderade. Jörn Donner, som visserligen inte förefaller ha varit någon riktigt nära vän till Bergman, berättar i en nyutkommen minnesbok om sin nästan femtioåriga bekantskap med honom. Förutom det konstiga tilltaget att berätta om sig själv som ”J”, i tredje person, är alltsammans väl berättat. Här bjuds minnesbilder som inte är devota hyllningar utan snarare uttrycker en viss ambivalens gentemot filmskaparen och regissören (Bergmans insatser inom teatern tycks dock över huvud taget inte ha intresserat Donner – som även berättar personligt om egna tillkortakommanden som konstnär).

Ingmar Bergmans kontrollbehov gjorde att han mådde som bäst när han arbetade och därigenom kunde kontrollera sin omgivning, menar Donner, som vidare kopplar Bergmans arbetsdisciplin till en pliktkänsla som samtidigt var ett fadersarv. Ingmar Bergman påminner om Strindberg, enligt Donner: ”Att leva dramat och sedan skriva ner det.”

Stiftelsen Ingmar Bergman har producerat en halvtimmeslång dokumentärfilm, regisserad av Stig Björkman, som fogat samman bakomfilmsmaterial från perioden 1953—1965. Filmen möttes av stående ovationer i samband med världspremiären i Cannes tidigare i år. Och med all rätt: kombinationen lyriskt bildflöde och off stage-intervjuade skådespelare ger spännande interiörer från den ”lekstuga” som var Ingmar Bergmans arbetsvärld: en värld där han kunde vara enväldig konung. Han berättar förresten i en av sekvenserna att filmarbetet påminner honom om de lyckliga stunderna som barn då han på egen hand iscensatte äventyr med sina dockor.

Tom Alandh, en av våra främsta nutida dokumentärfilmare, ger i en tv-dokumentär en delvis ny bild av Ingmar Bergman; genom att porträttera regissören via hans hushållerska 1997—2004, Anita Haglöf, framträder en allt annat än smickrande bild av honom. Här möter i stället en nyckfull despot som emellanåt håller sin hushållerska i ett skräckregemente och som kunde få våldsamma utbrott om hon köpt vitlökssalt i stället för vanligt salt och om inte överlakanet var nervikt si och så många centimeter. En fascinerande inblick i komplex psykologi.

Bo Cavefors memoarbok

Bo Cavefors har länge behandlats som persona non-grata i svenskt kulturliv. Många minns säkert skandalen då hans framgångsrika förlag Cavefors (som gett ut bl.a. Nietzsche, Marx, Dali och Pasolini) stormades av polis och försattes i konkurs; detta eftersom han hade dristat sig att publicera texter skrivna av medlemmar i den tyska terrororganisationen Röda armé-fraktionen.

Bo Cavefors är en man som pendlar mellan extremer; mellan anarkistiskt radikalt och katolskt konservativt; mellan sensibelt litterärt och vågade teaterföreställningar med ohöljt homoerotiska skeenden på scenen, utan dess like i Sverige (snarare à la berlinskt avantgarde i källarmiljö).

Författaren, förläggare och konstnären Bo Cavefors har nu utkommit med en sparsmakad liten memoarvolym (Memoarer, Styx, 2009) som är ytterst välskriven, dunkelt suggestiv och med minnen från barndom och vuxenår där huvudpersonen gett sig hän erotik, konst och litteratur med samma självförbrännande intensitet.

Den i dag 74-årige Cavefors berättar öppenhjärtigt om sin utlevelsefulla homosexualitet. Här odlas ett hypersensibelt outsiderperspektiv, påminnande om både Pasolinis och Lars Noréns. Den senare omnämns i ett intressant avsnitt: den unge Norén vänder sig 1961 till ”Bokförläggare Herr Bo Cavefors” med nyskrivna tonårsdikter. Sammantaget: modigt, annorlunda och intressant på ett närmast drabbande sätt.

måndag 15 mars 2010

DN-kritikern Thomas Anderbergs bok om kritik

Thomas Anderberg
Alla är vi kritiker
(Atlas)

Thomas Anderberg är nog för många bekant som konstmusikkritiker i DN, men han har också gett ut flera romaner och är därtill verksam som docent i praktisk filosofi. Sistnämnda faktum: att det är en yrkesfilosof som här skriver, dominerar faktiskt intrycket av denna brett anlagda, drygt 400 sidor tjocka bok om kritik och kritikens förutsättningar. Faktum är att boken till stor del stannar vid just detta: att vara en studie i värdeomdömens giltighet, etcetera.

Huvudfrågan enligt bokens baksida, ”Vilken roll spelar den offentliga kritiker när smakdomarnas tid är förbi och värderelativismen tycks ha avgått med segern?”, ägnas ett märkvärdigt förstrött intresse. I ett läge där dagspressens kultursidor antingen förvandlats till tummelplatser för ett allt mer nöjesinriktat material eller fortlever på minimala budgetar och till stor del tack vare underbetalda frilansskribenter tycker man att Thomas Anderberg verkligen borde ha synat den rådande situationen – där uppluckringen av kritiken också borde kunna kopplas till den intensiva utvecklingen vad gäller allsköns bloggar och den yngre generationens fundamentalt förändrade mediekonsumtionsmönster. Men icke: till stor del skrider Anderberg fram och tillbaka vid sin kateder och låter de faktiska förutsättningarna för kritikens överlevnad framstå som snarast en perifer fråga.

Likafullt är det stimulerande och spännande att följa Anderberg i hans vindlande resonemang inom området estetik och att följa hans vindlande resonemang fram till uppfattningen att det nog gäller att nå fram till en kritik som balanserar ”mellan den absoluta normbildning som förespråkas av en liten klick elittyckare och den totala relativism som riskerar att göra all kritik solipsistisk”. Här anas ett mått av revolt mot tidigare uppfattningar av kritikern som högt värderad expert. Vi bör inte ta kritikernas omdömen för givna, uppmanar Anderberg, utan i stället ”som privata kritiker” konstruera våra egna värdeskalor och bygga upp en egen kunskap. Se där: det finns faktiskt lite folkbildningsiver hos filosofen och kritikern Thomas Anderberg.

Rysk novellantologi

Att begrava en ängel
red. Kristina Rotkirch
Översättning: Ben Hellman, Janina Orlova och Kristina Rotkirch
(Ersatz)

Den klassiska ryska litteraturen finns väl åtminstone hyggligt representerad på svenska – men nyare rysk litteratur översätts i extremt liten utsträckning. Förlaget Ersatz presenterar i denna antologi 12 samtida ryska författare. Många av dem är berömda i hemlandet men de flesta har tidigare inte publicerats på svenska.

Förlaget skriver i baksidestexten: ”Dagens ryska prosa liknar mest av allt en vildvuxen trädgård, där de gamla perennerna håller på att trängas ut av livskraftiga nya arter /…/ En genre som blomstrar rikare i Ryssland än på många andra håll är novellen.”

Här har valts ut ett antal relativt nyskrivna texter, sammanfösta under temat ”kärlek”.

Allmänt sett skriver dessa samtida ryska författare med en fantasi och humor som nästan aldrig ses i skandinavisk prosa. Några som möjligen kommer i närheten av dessa experimentella ryssar är exempelvis Birger Viksten och Paasolinna.

Här finns noveller som är veritabla pärlor. Anatolij Gavrilovs ”Parker och restauranger” kondenserar livet självt i sin lilla novell, som handlar om en drömsk ung man på landsbygden, och Jevgenij Grisjkovets ”Att begrava en ängel”, som beskriver en ensam mans vedermödor med att begrava en avliden hund, är en mörk och mycket välskriven humoresk – helt i Nikolaj Gogols anda.

Cd, engelsk Elgar-inspelning

Bournemouth Symphony Orchestra and Chorus, Sarah Connoly, mezzosopran
Edward Elgar: The Music Makers, Sea Pictures
(Naxos)

Edward Elgar (död 1934), förmodligen sin tids mest inflytelserika engelske tonsättare, skriver en så fullmogen och smidigt melodiös välljudande symfonisk musik att det förvånar att han så sällan spelas i Sverige. Lyssna bara på den mahlerskt melankoliska och brucknerskt uppfinningsrika ”The Music Makers” – men framförallt: den underbara sångcykeln ”Sea Pictures”, där både orkesterhavets och solistens nyansrikedom skapar en växlingsrik helhet. Här en av Englands främsta orkestrar och wagnerskt intensiva, brådmogna mezzofyndet Connoly - i brant stigning i karriären.

söndag 14 mars 2010

Konsert med Falu kammarkör, 14 mars

Orsa kyrka, 14/3
Falu kammarkör
Dirigent: Tony Margeta

Falu kammarkör har med tiden (ensemblen bildades 1984) blivit relativt välrenommerad. Och förstapriset häromåret i den internationella Grieg-festivalen, där en mängd körer medverkade, gav säkerligen självförtroendet en rejäls skjuts framåt. Och just självförtroende behövs – i synnerhet när ensemblen tar sig an så krävande verk som de som dominerade vid denna konsert.

Söndagskvällen i Orsa inleddes med ortodox kyrkosång av rätt modernt datum (J Taverner), men tonspråket var likväl påfallande traditionellt – något man dock inte kan säga om Thomas Jennerfelts ”Warning to the rich”, där kören förvandlas till närmast upprörd talkör efter att inledande bibelord om världsliga rikedomars fåfänglighet deklamerats. Fler komplexa körverk följde, såsom unge Eric Whitacres ”Nox Aurumque”. Och ”The Battle of Jericho” (känd negro spiritual) gavs här i en splittrad, dissonantisk och lite kantig version; det hjälpte inte att vissa körmedlemmar såg ut som om de försökte shaka loss: arrangemanget var och förblev svårtillgängligt; hårt kopplat både tonalt och rytmiskt.

En elitkör som Eric Ericsons har röjt väg för svåra körverk; sådana har de senaste decennierna blivit allt vanligare även i mindre proffsiga sammanhang. Under Tony Margetas kompetenta ledning klarade ensemblen dock av de flesta utmaningar. Det är likafullt förvånande att man väljer att nästan uteslutande satsa på så krävande verk som här.

Mot slutet hade dock kastats in lite mer traditionell körsång, där Nils Lindbergs arrangemang av ”Stilla sköna aftontimma” klingade fint och där Olle Adolphsons ”Nu har jag fått den jag vill ha” tolkades med just den där lite vemodskantade livsglädje som så ofta återkommer hos Adophson – denne frontfigur inom den svenska visvågen på 60-talet.

Falu kammarkör avslutade med ”Min plats på jorden”, skriven av Fredrik Kempe, som under senare år haft stora framgångar inte minst i melodifestivalsammanhang; just denna sång blev nyligen en hit på Svensktoppen. Den är ljus och lite psalmaktig; en blandning av mollskuggad schlager, trosviss frikyrkosång och 60-talspsalm à la Anders Frostensson.

Den relativt lilla publiken, som under hela konserten suttit knäpptyst och inte applåderat en enda gång, tackade slutligen den tillresta kören med starka applåder och reste sig mangrant.

lördag 13 mars 2010

Cd, Florestan Trio

The Florestan Trio
Verk av Antonin Dvorák och Josef Suk
(Hyperion)

Engelska Florestan-trion, tveklöst en av världens främsta pianotrios, går från klarhet till klarhet. Efter lysande cd-inspelningar av Beethovens, Mendelssohns, Saint-Saëns och Mozarts trios har nu turen kommit till Dvorák, vars pianotrios ju tillhör kammarmusikens verkliga höjdpunkter. De tolkningar som här presenteras är av det extremt sällsynta slag där allt stämmer: musikernas kännedom om kompositionerna ifråga, talang, fingerfärdighet… och en ensemblekänsla som värver in alltsammans i tätt, upphöjt och kärleksfullt spel.

SOMMARENS PROGRAM I OVANMYRA

10/5 BJÖRN RANELID, FÖRFATTARE. FÖREDRAG, BOKSIGNERING.
29/5 ANN-KRISTIN JONES, MEZZOSOPRAN, HENRIK BERG, PIANO
20/6 NILS-ERIK SPARF, VIOLIN, MATS JANSSON, PIANO (BL.A. BEETHOVENS KREUZERSONATEN OCH BRAHMS SONAT NR 2)
27/6 JULIA MUSTONEN, UNG FINSK-RYSK PIANIST, EN AV NORDENS FRÄMSTA . KOMMER ATT FRAMFÖRA BL.A. MUSSORGSKY, TAVLOR PÅ EN UTSTÄLLNING.
28/6 ELIN THORSELL, 20-ÅRIG VIOLINIST FRÅN MORA, TILLSAMMANS MED SYSTRARNA ALICE OCH PAULINE SAMT PIANISTEN ALFRED JIMENEZ.
29/6 KARIN FRÖLÉN, SOPRAN, BENJAMIN ÅBERG, CEMBALO (UR PURCELLS DIDO OCH AENEAS)
30/6 CAROLINA BENGTSDOTTER-LJUNG, KONTRAALT, ANITA AGNAS, PIANO
1/7 ANN-CHRISTINE BIEL, VÄRLDSKÄND SOPRAN, HANNS RODELL, PIANO
2/7 ANNEMARIE ÅSTRÖM, HÖGT MERITERAD VIOLINIST FRÅN FINLAND, GER EN SOLOKONSERT (BACH, CHACONNE FÖR SOLOVIOLIN, TELEMANNS FANTASI I B-DUR, ROMANS ASSAGIO FÖR SOLOVIOLIN)
3/7 SOFIA SANDÉN, KÄND FOLKMUSIKSÅNGERSKA, MED MEDFÖLJANDE MUSIKERVÄNNER

21/8 ANNA-CARIN JUTESTÅL-BELLANDER, SOPRAN, CLARA HEINEMANN, HARPA
22/8 MARIA RÖJÅS, KÄND FOLKMUSIKSÅNGERSKA, KOMMER FRÅN OVANMYRA-BYGDEN, DOTTER TILL DEN LEGENDARISKE STORSPELMANNEN RÖJÅS JONAS
YTTERLIGARE EN RAD KONSERTPROGRAM ANNONSERAS INOM KORT. DESSUTOM PLANERAS EN POESIFESTIVAL I HÖST.

fredag 12 mars 2010

Cd, bortglömd tysk tonsättare klingar åter

Württembergische Philharmonie Reutlingen
Verk av Paul Dukas
(Sterling)

Den i dag bortglömde Paul Dekas orkesterverk ”Goetz de Berlichingen”, med underrubriken ”uoverture après Goethe”, skriven 1883, utstrålar stark havskänsla: en friskhet och uppbrottsstämning med inkilade, spänningshöjande crescendon; det är musik som i mångt och mycket påminner om Mendelssohn och exempelvis ”Hebriderna”. Den efterföljande ”Kung Lear”, en Shakespeare-ouvertyr, är betydligt mer självständig; mer brahms-aktigt mörk, brottningslik. Och avslutande c-mollsymfonin från 1896 är kraftfull och färgrik musik, men för sin tid en smula omodern. Likväl en spännande bekantskap – och franske dirigenten Fabrice Ballon leder en orkester som klingar ungdomligt och proffsigt.

Cd, Queyras/Tharaud

Jean-Guihen Queyras, cello, Alexandre Tharaud, piano
Verk av Schubert, Webern och Alban Berg
(Harmonia Mundi)

Här hypersensibla tolkningar av till synes vitt skilda verk: Schuberts a-moll-sonat för cello och piano; tre stycken av Anton Webern för samma sättning; Alban Bergs opus 5 och till sist Schuberts sanslöst vidöppna ”Nacht und Träume” (transkriberat). Vad förenar dessa tonsättningar? Kanhända lusten att utforska gränsmarker – och där musiken blir själva gränserna, tänjande dem. Enastående skickliga musiker, utstrålande ungdomlig vurm – det är lätt att bli berörd.

torsdag 11 mars 2010

Cd, Wenn-Sinn Yang, cellosolist

Lettlands statliga orkester, Wen-Sinn Yang, cello
Musik av Carl Davidoff och Tjajkovskij
(cpo)

Wen-Sinn Yang kan med fog räknas som en av samtidens mest framstående cellister. Förutom framträdanden med orkestrar världen runt spelar Yang ofta in skivor, samtidigt som han numera innehar en professorstjänst vid Münchens musikkonservatorium. Wen-Sinn Yangs adelsmärke är kombinationen av lätthet i anslaget och en ovanligt fyllig, rikt schatterad tonbildning. Just hans känsla för den senare kommer utmärkt väl till pass i Davidoffs pastellmjuka cellokonserter – och i Tjakovskijs Rokovariationer; alltsammans med en orkester som imponerar storligen.

Cd, Östgöta blåsarsymfoniker spelar Crusell

Östgöta blåsarsymfoniker, Staffan Mårtensson och Dan Larsson, klarinett, m.fl. solister
Bernhard Henrik Crusell: Konsert för två klarinetter m.m.
(Sterling)

Efter att ha varit klarinettist i Gustav III:s hovkapell började Bernhard Crusell komponera – och med främst sin klarinettmusik skrev han in sig i den internationella konsertrepertoaren. Hans klarinettmusik är faktiskt i klass med Carl Maria von Webers. Det är med sin oftast charmiga musik för blåsare han i dag lever vidare. Välrenommerade Östgöta blåsarsymfoniker är i mötet med Crusell fantastiska. Tätt och inspirerat!

Björn Ranelids nya roman, Kniven i hjärtat

Björn Ranelid
Kniven i hjärtat
Albert Bonniers förlag


I Björn Ranelids senare romaner slår upp skyar av en närmast religiös tro på kärlekens undergörande kraft; ett slags kärleken-övervinner-allt-tematik av dostojevskijartade dimensioner. Ett typexempel är Hjärtat som vapen (2006), där författaren förevisar en person som just genom sin godhet och medmänsklighet förmår trotsa livets nedbrytande krafter.

Björn Ranelid har i sina omfångsrika och numera årligen utkommande romaner allt tydligare bemödat sig om att lyfta fram så kallat vanliga människors livsöden; författaren demonstrerar, med en folkskollärares envishet, varje individs storhet, unicitet och absoluta egenvärde. Ranelids humanistiska mission, parad med en emellanåt vass samhällskritik, gör det lätt att associera till Lars Ahlin. En passus som följande, i David Puma och drottning Silvia (2002), kunde lika gärna ha varit skriven av Ahlin: ”Älskad vare den som sett miraklet i tiggare och fördömda.”

Men vad händer med den människa vars tro på godhet och kärlek fullständigt havererar? I Ranelids nya roman, Kniven i hjärtat, kan huvudpersonen David inte längre använda hjärtat som vapen: plötsligt en dag brakar livet ihop. Efter en ohygglig händelse hamnar han på fängelse. Barnen tar avstånd från honom, liksom vännerna. Han isolerar sig, finner ingen väg framåt.

Inte förrän den dag fängelsebibliotekarien besöker honom och likt en Orfeus leder honom tillbaka mot ljuset (en passage som samtidigt påminner om en känd Tranströmer-dikt, där också ”valv efter valv” öppnas):

”Från den stund David börjar läsa böcker är det nästan som om han föds på nytt och tillvaron och världen öppnar valv efter valv av dyrbarheter i ord och tankar. Han tänker på alla unga och äldre människor som ännu inte upptäckt dessa samlade skatter av kunskaper och skatter genom tiderna. Böckerna kan aldrig ersättas av maskiner och datorer. Sorlet och larmet avlöser oavbrutet varandra och de tystnar, medan de svarta bokstäverna på boksidorna ligger kvar som foster och väntar på att någon skall förlösa dem och ta dem till sig och ge dem liv genom att läsa dem.”

Björn Ranelid har länge skrivit en skönlitteraturens höga visa och har i sitt språk visat en omsorg om språket, och en kärlek till det, som är ovanlig och som starkt färgat hans skrivande. I den nya romanen är fiktionen att såväl Davids son Kasper som författaren själv besöker David i fängelset, för att få honom att berätta vad som hänt, och för att försöka förstå. Romanen blir så ett slags försvar för en människa som inte själv kan artikulera något försvar. Och som berättaren konstaterar: ”Ingen rapport från polis, åklagare och domstol kan spegla och ersätta historien om Davids liv”.

Hur kan plötslig ondska infiltrera en i grunden god människa? Björn Ranelid visar oss hur en harmonisk, kärleksfull människa i ett visst läge fullständigt demoniseras – och sedan, när det är för sent, inte kan försonas med det som skett. Romanen handlar samtidigt om familjen som nödvändig trygghet, och om ett äktenskaps sårbarhet. Kniven i hjärtat blir delvis en psykologisk thriller (men komplexiteten hade stärkts om även den dömdes andra barn hade fått figurera; som det nu är får jag bilden av Dostojevskijs Bröderna Karamazov med endast den helgonlike Aljosja närvarande); dispositionen av materialet gör att man hela tiden hålls i spänning.

Berättaren skriver denna roman i ett försök att förstå hur en människa som David plötsligt en dag kunde kantra från en sida av livet till en helt annan. Berättaren beskriver hur han besöker den dömde i fängelset och där sitter och lyssnar till Davids berättelse (romantisk ironi alternativt dokumentärt underlag). ”Det är författarens uppgift och kall att inte rädas och sky mördare, tyranner och envåldshärskare. Deras ord måste omfatta även galningar, tiggare och bortstötta människor.”

I Kniven i hjärtat, en av Ranelids starkaste böcker hittills, blir en av berättarens insikter att man inte får värja för människans grymhet och ondska. Med tanke på att några tidigare romaner varit snudd på skillingtrycksartade, med nästan söndagsskoleaktigt goda människor, innebär ett verk som detta att Björn Ranelid samtidigt tar steget in i en djupare, mer konturerad människoteckning.

Cd, Bruckners mässa nr 2 med Britten Sinfonia & Polyphony

Britten Sinfonia och Polyphony (=blandad kör)
Anton Bruckner: Mässa nr 2 i e-moll, m.fl. verk
(Hyperion)


Redan av första spåret i tolkningen av Bruckners lika innerliga som mästerliga ”Ave Maria”, framgår hur svindlande bra denna kör är. Lägg därtill ytterligare några smärre verk samt de fantastiska musikerinsatserna i e-moll-mässan, som sammantaget görs med uppseendeväckande bravur. Mässan utgör f.ö. en fascinerande blandning av Palestrina och tidig modernism – här så njutbart framfört att jag gång på gång ska återvända…

onsdag 10 mars 2010

Cd, Londonsymfonikerna spelar Brahms Ungerska danser

Londonsymfonikerna
Brahms: Ungerska danser
(Chandos)

Estländske dirigenten Neeme Järvi har gjort stor succé världen över – sedan 1990-talet har han dessutom lyft Göteborgssymfonikerna till nya höjder, samtidigt som hans söner, Paavo och Kristjan, på senare år väckt uppseende för sitt arbete med andra svenska orkestrar. Och få dirigenter har spelat in så många cd-skivor som Neeme Järvi: snart uppemot 400 stycken! Denna inspelning av Brahms Ungerska danser, i komplett form, är från 1989, men digitalt remastrad och med ett sagolikt fint ljud. Kombinationen Järvi och nästan wienerisch uppspelta Londonsymfoniker ger här dessa älskade danser ett så schvungfullt och färgrikt framförande att jag förnimmer fulländning.

Cd, Londonfilharmonikerna spelar Brahms

Londonfilharmonikerna
Brahms: symfoni nr 3 och Haydnvariationerna
(Naxos)

Lyssna på den svidande sköna allegrettosatsen i Brahms tredje symfoni med Londonfilharmonikerna och ni förstår nog varför Marin Alsop blir allt mer internationellt känd. Vilken känsla för musikens detaljrikedom! Vilken förmåga att ladda den emotionellt och att därtill engagera musikerna! Till och med pianissimopartier framstår som kraftfulla under hennes minutiösa överinseende. Och med sin svepande men samtidigt kristallklara tolkning av Haydnvariationerna gör hon underverk. Marin Alsop arbetar till vardags med Baltimore-symfonikerna och är den första kvinnan att dirigera en ledande amerikansk orkester.

tisdag 9 mars 2010

Cd med Brahms Lieder

Bernarda Fink, sopran, Roger Vignoles, piano
Brahms: Lieder
(Harmonia Mundi)

Brahms skapade mästerverk inom många genrer – inte minst hans sånger har på sistone allt mer uppmärksammats. Låt vara att hans Lieder inte är lika dramatiskt laddade som Schuberts, utan mer böljande folkviseaktiga. Det är både måttlöst emotionellt och stramt kontrollerat. Ofta kommer Brahms bäst till sin rätt i det lilla formatet – och med uttolkare som dessa är det bara att sätta sig tillrätta i baksätet och njuta av färden. Och Bernarda Finks sopran har en mjukhet som definitivt förgyller Brahms melankoli.

Nyutkommen dvd med Berliner Philharmoniker

Dvd: Berliner Philharmoniker, solist Daniel Barenboim, piano. Verk av Brahms. (EuroArts)

Sedan Simon Rattle tog över chefdirigentskapet för Berlinfilharmonikerna har han verkligen vuxit med uppgiften. Visserligen gjorde Rattle fantastiska instuderingar redan med Birmingham-symfonikerna, men i umgänget med Berliner Philharmoniker har han likafullt mognat som ledare. Simon Rattles slagteknik är nedtonad till ett minimum; orkesterns musiker tycks snarast följa hans ansiktsuttryck; det är som om han föder fram musiken med mimik snarare än med taktpinnen. Här en fin dvd-film från en tidig Rattle-konsert med Berlinfilharmonikerna; framförandet av Brahms pianokonsert nr 1 och Brahms pianokvartett nr 1 (i Arnold Schoenbergs orkestrering) har filmats under en spelning 2004 på en utomhusscen i Aten. Den soliga, varma eftermiddagen och utemiljön som sådan kan verka distraherande på musikerna och akustiskt når man på detta vis inga fördelar – men detta till trots är det en vacker film med utomordentligt spel och en Daniel Barenboim som i vanlig ordning gör mästerligt ifrån sig.

måndag 8 mars 2010

Nature vivante


(Dalarna, mars 2010)

Cd, Angela Hewitts fascinerande Beethoven-tolkningar

Angela Hewitt, piano
Ludwig van Beethoven: pianosonater opus 7, 10 och 57
(Hyperion)

Förvisso hade jag höga förväntningar på Angela Hewitts tolkning av Beethovens pianosonat nr 57, ”Appassionata”, men att de skulle överträffas så milsvida! Bara hennes sätt att trevande hämta upp melodin ur tystnadens djup är kongenialt – och sedan skiftningarna mellan ljust glitter och mörk oundviklighet: alltsammans är så beethovenskt att jag sällan hört på maken. Angela Hewitt, som gett konserter från 4 års ålder, är en av samtidens mest fascinerande pianister. Lyssna och häpna!

Trippel-cd med kontratenoren Andreas Scholl

Andreas Scholl: The essential of Andreas Scholl
Trippel-cd: Vivaldi (Stabat mater); Händelarior; English folksongs
(Harmonia Mundi)

Tysken Andreas Scholl är en av världens ledande kontratenorer (alltså falsettsång och där röstomfånget motsvarar en kvinnlig mezzosoprans). Han är tekniskt briljant, konstnärligt mogen och sjunger med en sällsynt ren, vacker och flexibel röst, helt utan affekter. Harmonia Mundi har i denna box samlat tre av hans bästa album -- som gör hans konstnärliga bredd rättvisa. Andreas Scholls sätt att tolka de lutackompanjerade 1600-talssångerna är så förfinat att man häpnar. Och få samtida mansröster är som Scholls förmögen att lysa upp Händels operamusik inifrån.

Cd, Georg Gulyás spelar Bach på gitarr

Georg Gulyás, gitarr
Verk av Johann Sebastian Bach
Proprius

Långhåriga hippies i holländska rockgruppen Ekseption förvandlade Bach till extatiskt uppväxlad symfonirock – och skapade samtidigt något av det bästa 1970-talet gav. Bachs musik har genom tiderna inspirerat musiker och tonsättare av alla de slag. Georg Gulyás har transkriberat flera Bach-sviter, övervägande allvarsamma, som i sviten för solocello, och resultatet är anslående. Hans avspända handlag, tekniska säkerhet och stora musikalitet har resulterat i en fullträff.

söndag 7 mars 2010

Skidfärder i nordvästra Dalarna, tidig mars


Grövelsjön...

Cd-skiva med Patrik Sandin, baryton

Patrik Sandin, basbaryton, Rolf Lindblom, piano
Dichterliebe (verk av Vaughan Williams, Schubert, Schumann m.fl.)
(Ictus music)


Patrik Sandin hör till landets mer erfarna sångare inom romansfacket och även om hans prestationer här inte når samma nivå som exempelvis Olle Perssons gör han ändå fantastiska tolkningar av exempelvis Schumanns Dichterliebe och Schuberts Erlkönig. Patrik Sandin har en mörkt fyllig röst som emellanåt må vingla en smula mellan acentuerat dramatiserande och mer stämningsinriktad lyrism – men som helhet fungerar denna skiva som rena hälsokuren för alla romanssångälskare. Och erfarne Rolf Lindblom på piano är en klippa som det må storma vilt kring: han är orubbligt säker i både storm och stiltje.